האצה של גרסאות build באמצעות קובצי אימג' ששמורים במטמון

תוכלו להשתמש בקובצי אימג' ששמורים במטמון של buildpacks כדי לעשות שימוש חוזר בתוצאות מ-build קודם. באופן כזה תוכלו לקצר את משך הזמן הכולל ליצירת קובצי אימג' בעזרת buildpacks של Google Cloud, גם כשבונים קובצי אימג' בסביבות זמניות כמו Cloud Build.

השלבים המפורטים במדריך הזה מתמקדים בפיתוח גרסאות build מרחוק באמצעות Cloud Build. לפיתוח של גרסאות build מקומיות, תוכלו לקרוא את ההוראות של קובצי אימג' ששמורים במטמון ואת קובץ העזר של פקודת pack.

שימוש בקובצי אימג' ששמורים במטמון עם Cloud Build

כדי להפעיל קובצי אימג' ששמורים במטמון של buildpacks ב-Cloud Build אתם צריכים ליצור קובץ תצורת build, למשל cloudbuild.yaml. קובץ תצורת build מורה לפקודה pack ב-CLI לפרסם קובץ אימג' של build למאגר מרוחק שציינתם. קובץ האימג' של ה-build הזה ישמש לאחר מכן כ'קובץ אימג' ששמור במטמון' לגרסאות build נוספות.

שימו לב שה-build הראשון שאתם מפעילים עם קובץ תצורת build חדש משתמש בפקודה pack כדי ליצור, ולאחר מכן להעביר את המטמון של קובץ האימג' של ה-build הראשוני הזה למאגר שלכם. תוכלו להבחין בשיפור בביצועים של ה-build רק אחרי שקובץ האימג' הראשוני ששמור במטמון יהיה זמין לפעולות ה-build שלכם.

יצירת קובץ תצורת build

כדי להגדיר קובץ תצורת build ב-Cloud Build, עליכם לכתוב קובץ YAML שכולל שלב build שמשתמש בפקודה pack ב-CLI ליצירת קובץ האימג'.

בקובץ לדוגמה cloudbuild.yaml, ה-build יוצר קובץ אימג' לאפליקציה או לפונקציה באמצעות buildpack ולאחר מכן יוצר את קובץ האימג' הראשוני ששמור במטמון ומעביר אותו למאגר:

options:
 logging: CLOUD_LOGGING_ONLY
 pool: {}
projectId: PROJECT_ID
steps:
- name: gcr.io/k8s-skaffold/pack
 entrypoint: pack
 args:
 - build
 - LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/IMAGE_NAME
 - --builder
 - gcr.io/buildpacks/builder:latest
 - --cache-image
 - LOCATION-docker.pkg.dev/PROJECT_ID/REPO_NAME/CACHE_IMAGE_NAME:latest
 - --publish

מחליפים את:

 • LOCATION בשם האזור של מאגר הקונטיינרים. לדוגמה: us-west2
 • PROJECT_ID במזהה הפרויקט ב-Google Cloud.
 • REPO_NAME בשם המאגר ב-Docker.
 • IMAGE_NAME בשם של קובץ האימג' בקונטיינר של האפליקציה או הפונקציה.
 • CACHE_IMAGE_NAME בשם של קובץ האימג' של ה-build ששמור במטמון.

מידע נוסף על ארגומנטים נוספים שאפשר להגדיר בקובץ תצורת build זמין בקובץ העזר של פקודת pack build.

פיתוח גרסאות build מרחוק עם קובצי אימג' ששמורים במטמון

כדי להריץ build, עליכם לכלול בפקודה את הדגל --config ולציין את קובץ התצורה שלכם. לדוגמה, כדי להשתמש בקובץ בשם cloudbuild.yaml אתם יכולים להריץ את הפקודה הבאה:

gcloud builds submit --config cloudbuild.yaml --pack image=example-docker.pkg.dev/my-project-id/repo/example-image

מידע נוסף על פיתוח גרסאות build מרחוק זמין במאמרים פיתוח אפליקציה ופיתוח פונקציה.