Belgeler

Google Cloud Platform ürün ve hizmetleri için hazırlanmış kapsamlı belge, kılavuz ve kaynaklar.

Başla

Hemen kod yazmaya başlayın, bilginizi aktarın veya genel durumu inceleyin.

GCP'yle tanışın!

Bilgilerinizi kullanın

GCP'de oluşturun

Popüler eğiticileri, çözümleri ve en iyi uygulamaları keşfedin.

Kılavuzu okuyun

Tüm GCP ürünleri, belgeleri ve araçları için hazırlanmış kılavuzlara göz atın.

İşlem

Compute Engine

Sanal makineler, diskler ve ağ iletişimi

App Engine

Yönetilen uygulama platformu

Kubernetes Engine

Yönetilen Kubernetes

Korumalı Sanal Makineler

Sağlamlaştırılmış sanal makineler

Cloud Functions

Olay odaklı sunucusuz işlevler

AI ve ML

ML Altyapısı ve Araçları

Cloud AutoML

Daha kolay ve özel ML modelleri

Cloud Machine Learning Engine

Gelişmiş ML modelleri

Cloud TPU

ML için özel donanım

Cloud Deep Learning Sanal Makine Görüntüsü

Derin öğrenme uygulamaları için önceden yapılandırılmış sanal makineler

BigQuery ML

BigQuery'de ML modelleri

Önceden Paketlenmiş Çözümler

Cloud Talent Solution

İş arayanlarla açık olan pozisyonları eşleştirin

AI Yapı Taşları

Cloud Vision

Görüntü tanıma ve sınıflandırma

Cloud Video Intelligence

Sahne düzeyinde video ek açıklaması

Cloud Natural Language

Metin ayrıştırma ve analizi

Cloud Translation

Dil algılama ve çeviri

Cloud Speech-To-Text

Konuşmayı metne dönüştürme

Cloud Text-To-Speech

Metni konuşmaya dönüştürme

Dialogflow Enterprise Edition

Konuşmalı kullanıcı arayüzleri

Cloud Inference API

Büyük ölçekli korelasyon API'si

Veri ve analiz

Cloud Composer

Yönetilen iş akışını düzenleme hizmeti

Cloud Dataflow

Akış halinde veya toplu veri işleme

Cloud Datalab

Yönetilen Jupyter not defterleri

Cloud Dataprep

Verileri analiz için hazırlama

Cloud Dataproc

Yönetilen Spark ve Hadoop

Cloud Pub/Sub

Küresel gerçek zamanlı mesajlaşma

Google BigQuery

Dahili ML ile veri ambarı ve analiz

Google Data Studio

Ortak çalışan veri keşfi ve kontrol panelleri

Google Genomics

Yönetilen Genomics platformu

Veritabanları

Cloud Bigtable

NoSQL geniş sütunlu veritabanı hizmeti

Cloud Datastore

Yatay olarak ölçeklenebilir belge veritabanı

Cloud Firestore

Son derece tutarlı sunucusuz belge veritabanı

Cloud Memorystore

Yönetilen Redis

Cloud Spanner

Yatay olarak ölçeklenebilir ilişkisel veritabanı

Cloud SQL (MySQL)

Yönetilen MySQL

Cloud SQL (Postgres)

Yönetilen PostgreSQL

Depolama alanı

Cloud Storage

Nesne depolama ve sunma

Cloud Storage Nearline

Zaman zaman erişilen arşivlik depolama alanı

Cloud Storage Coldline

Nadir erişilen arşivlik depolama alanı

Persistent Disk

Sanal makineye bağlı blok depolama

Cloud Filestore

Dosya depolama için yönetilen NFS sunucusu

Ağ iletişimi

Operatör Eşlemesi

Sağlayıcılar üzerinden kurumsal düzeyde bağlantılar

Doğrudan Eşleme

İşletmeniz için Google’ın ağına bağlantı

Özel Ara Bağlantı

Özel ağ bağlantısı

İş Ortağı Ara Bağlantısı

Kurum içi ağınız ve VPC ağlarınız arasında üçüncü taraf bağlantı

Cloud Armor

DDoS koruması

Cloud CDN

İçerik yayınlama ağı

Cloud DNS

Programlanabilir DNS hizmeti

Cloud Yük Dengeleme

Çok bölgeli yük dağıtımı

IPsec VPN

Sanal özel ağ bağlantısı

Ağ Hizmeti Katmanları

Fiyat/performans katmanı oluşturma

Sanal Özel Bulut

Yazılım tanımlı ağ iletişimi

Güvenlik ve kimlik

Erişim Şeffaflığı

Bulut sağlayıcısı erişim denetimi

İkili Program Yetkilendirmesi

Kubernetes dağıtma zamanı güvenliği

Cloud Data Loss Prevention API

Hassas verilerin otomatik sınıflandırılması ve çıkarılması

Cloud IAM

Kaynak erişim kontrolü

Cloud Identity-Aware Proxy

Uygulamada kimlik tabanlı oturum açma

Cloud Key Management Service

Barındırılan anahtar yönetim hizmeti

Resource Manager

Bulut projesi meta veri yönetimi

Cloud Security Scanner

App Engine güvenlik tarayıcısı

Security Key Enforcement

İki adımlı anahtar doğrulama

SAP

SAP Netweaver

ERP uygulama platformu

SAP HANA

Bellek içi ilişkisel veritabanı

SAP ASE

Adaptive Server Enterprise RDBMS

SAP Business One

Küçük işletmeler için ERP

SAP MaxDB

ANSI SQL-92 RDBMS

SAP NetWeaver için IBM DB2

SAP NetWeaver için IBM veritabanı

GCP'ye taşıma

Google Transfer Cihazı

Kiralanabilir, raf tipi depolama sunucusu

Storage Transfer Service

Buluttan buluta aktarım

BigQuery Veri Aktarım Hizmeti

Veri analizini otomatik içe aktarma

Velostrata

Lift-and-shift Sanal Makine Taşıma

Medya çözümleri

Anvato

Video yayınlama ve para kazanma

Zync Render

Bulut tabanlı 3B görüntü oluşturma

Nesnelerin İnterneti ürünleri

Cloud IoT Core

Cihaz yönetimi ve veri kullanımı

Açık kaynak

Apache Beam

Toplu ve akış halinde veri işleme

gRPC

RPC Çerçevesi

gVisor

Güvenli kapsayıcı çalışma zamanı

Istio

Güvenli bağlantı ve hizmet kontrolü

Knative

Kubernetes için sunucusuz çerçeve

Kubeflow

Kubernetes üzerinde ML iş akışları

Kubernetes

Kapsayıcıya alınmış uygulamaların yönetimi

OpenCensus

Bulutta yerel gözlemlenebilirlik çerçevesi

TensorFlow

ML çerçevesi

Geliştirici araçları

Cloud SDK

GCP için KSA

Cloud Build

CI/CD platformu

Cloud Source Repositories

Barındırılan özel Git kod depoları

Cloud Tools for IntelliJ

IntelliJ GCP araçları

Cloud Tools for PowerShell

PowerShell GCP araçları

Cloud Tools for Visual Studio

Visual Studio GCP araçları

Cloud Tools for Eclipse

Eclipse GCP araçları

Container Registry

Özel kapsayıcı kaydı ve depolama

Gradle App Engine Plugin

Gradle için App Engine eklentisi

Maven App Engine Plugin

Maven için App Engine eklentisi

Yönetim araçları

Cloud APIs

Bulut hizmetlerine yönelik API'ler

Cloud Billing

Fatura ve maliyet yönetimi araçları

Cloud Billing API

GCP faturalarının programlı yönetimi

Cloud Console

Web tabanlı yönetim konsolu

Cloud Deployment Manager

Şablon haline getirilen altyapı dağıtımı

Cloud Shell

Tarayıcı tabanlı komut satırı aracı

Stackdriver Debugger

Canlı üretim hata ayıklaması

Stackdriver Error Reporting

Uygulama hatası bildirimi

Stackdriver Logging

Merkezi günlük kaydı

Stackdriver Monitoring

Altyapı ve uygulama izleme

Stackdriver Profiler

CPU ve yığın profili oluşturma

Stackdriver Trace

Uygulama performansı analizleri

API platformu ve ekosistemleri

API Analytics

API metrikleri

API Monetization

API kullanımı için gelir elde etme

Apigee API Platform

Tam yaşam döngüsü API yönetim platformu

Apigee Sense

Saldırılara karşı API koruması

Cloud Endpoints

Cloud API ağ geçidi

Developer Portal

API yönetim portalı

GCP Marketplace

İş ortağı ve açık kaynak pazar yeri

Diğer Google Cloud ürünleri

Google Maps Platform

Statik ve dinamik eşleme API'leri

Firebase

Mobil uygulamaların hızlı gelişimi

     
G Suite

Akıllı uygulama paketi

Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...