Documentatie

Uitgebreide documentatie, handleidingen en bronnen voor producten en services van Google Cloud Platform.

Aan de slag

Ga direct aan de slag met de code, draag uw kennis over of krijg een compleet overzicht.

Kennismaking met GCP

Gebruiken wat u al kent

Ontwerpen op GCP

Ontdek populaire trainingen, oplossingen en praktische tips.

Handleidingen lezen

Browse door gidsen voor alle GCP-producten, -documentatie en -tools.

Compute

Compute Engine

Virtuele machines, schijven en netwerken

App Engine

Beheerd app-platform

Kubernetes Engine

Beheerde Kubernetes

Afgeschermde VM's

Versterkte virtuele machines

Cloud Functions

Gebeurtenisgestuurde serverloze functies

AI en ML

Infrastructuur en tools voor ML

Cloud AutoML

Eenvoudig custom ML-modellen maken

Cloud Machine Learning Engine

Geavanceerde ML-modellen

Cloud TPU

Speciale hardware voor ML

Cloud Deep Learning VM Image

Vooraf geconfigureerde VM's voor apps met deep learning

BigQuery ML

ML-modellen in BigQuery

Kant-en-klare oplossingen

Cloud Talent Solution

Werkzoekenden matchen met vacatures

AI-bouwstenen

Cloud Vision

Beeldherkenning en -classificatie

Cloud Video Intelligence

Videoannotatie op scèneniveau

Cloud Natural Language

Tekst parseren en analyseren

Cloud Translation

Taaldetectie en vertaling

Cloud Speech-to-Text

Conversie van spraak naar tekst

Cloud Text-To-Speech

Conversie van tekst naar spraak

Dialogflow Enterprise Edition

Gespreksinterfaces

Cloud Inference API

API voor grootschalige correlaties

Gegevens en analyse

Cloud Composer

Beheerde service voor workflowindeling

Cloud Dataflow

Verwerking van stream- en batchgegevens

Cloud Datalab

Beheerde Jupyter Notebooks

Cloud Dataprep

Gegevens voorbereiden voor analyse

Cloud Dataproc

Beheerde Spark en Hadoop

Cloud Pub/Sub

Wereldwijde realtime berichtenverzending

Google BigQuery

Datawarehouse en analyse met ingebouwde ML

Google Data Studio

Gezamenlijke gegevensanalyses en dashboards

Google Genomics

Beheerd genomicsplatform

Databases

Cloud Bigtable

Wide column NoSQL-databaseservice

Cloud Datastore

Horizontaal schaalbare documentendatabase

Cloud Firestore

Sterk consistente serverloze documentendatabase

Cloud Memorystore

Beheerde Redis

Cloud Spanner

Horizontaal schaalbare relationele database

Cloud SQL (MySQL)

Beheerde MySQL

Cloud SQL (Postgres)

Beheerde PostgreSQL

Storage

Cloud Storage

Objectopslag en -levering

Cloud Storage Nearline

Archivering van gegevens die incidenteel worden gebruikt

Cloud Storage Coldline

Archivering van gegevens die zelden worden gebruikt

Persistent Disk

Aan VM's gekoppelde blokopslag

Cloud Filestore

Beheerde NFS-server voor bestandsopslag

Networking

Peering via provider

Professionele verbindingen via providers

Rechtstreekse peering

Verbinding met het Google-netwerk voor uw bedrijf

Dedicated Interconnect

Toegewezen privé netwerkverbinding

Partner Interconnect

Verbindingen van derden tussen uw lokale netwerk en VPC

Cloud Armor

DDoS-bescherming

Cloud CDN

Content delivery network

Cloud DNS

Programmeerbare DNS-levering

Cloud Load Balancing

Load distribution over meerdere regio's

IPsec-VPN

Virtual Private Network-verbinding

Netwerkservice-tiers

Prijzen en prestaties van verschillende niveaus

Virtual Private Cloud

Softwaregebaseerde netwerktechnologie

Beveiliging en identiteit

Access Transparency

Controle van toegang door de cloudprovider

Binaire machtiging

Kubernetes-beveiliging bij implementatie

Cloud Data Loss Prevention API

Automatische classificatie en redactie van gevoelige gegevens

Cloud IAM

Toegangsbeheer voor resources

Cloud Identity-Aware Proxy

Inloggen bij apps op basis van identiteit

Cloud Key Management Service

Gehoste service voor sleutelbeheer

Resource Manager

Metadatabeheer voor Cloud-projecten

Cloud Security Scanner

App Engine-beveiligingsscanner

Security Key Enforcement

Sleutelverificatie in twee stappen

SAP

SAP Netweaver

ERP-app-platform

SAP HANA

Relationele database in het geheugen

SAP ASE

Adaptive Server Enterprise RDBMS

SAP Business One

ERP voor kleine bedrijven

SAP MaxDB

ANSI SQL-92 RDBMS

IBM DB2 voor SAP NetWeaver

IBM-database voor SAP NetWeaver

Migratie naar GCP

Google Transfer Appliance

Opslagservers huren voor in uw racks

Storage Transfer Service

Cloud-to-cloud-overdrachten

BigQuery Data Transfer Service

Geautomatiseerde import voor gegevensanalyse

Velostrata

VM-migratie met Lift-and-shift

Oplossingen voor media

Anvato

Video's publiceren en er inkomsten mee genereren

Zync Render

Cloudgebaseerde 3D-weergave

Producten voor het Internet of Things

Cloud IoT Core

Apparaatbeheer en gegevensverwerking

Open source

Apache Beam

Verwerking van batch- en streamgegevens

gRPC

RPC-framework

gVisor

Veilige runtime voor containers

Istio

Veilige verbindingen en veilig beheer van services

Knative

Serverloos framework voor Kubernetes

Kubeflow

ML-workflows op Kubernetes

Kubernetes

Beheer van container-apps

OpenCensus

Cloudeigen framework voor inzicht

TensorFlow

ML-framework

Developer Tools

Cloud-SDK

CLI voor GCP

Cloud Build

CI/CD-platform

Cloud Source Repositories

Gehoste privé-Git-opslagplaatsen

Cloud Tools for IntelliJ

GCP-tools voor IntelliJ

Cloud Tools for PowerShell

GCP-tools voor PowerShell

Cloud Tools for Visual Studio

GCP-tools voor Visual Studio

Cloud Tools for Eclipse

GCP-tools voor Eclipse

Container Registry

Registratie en opslag van privécontainers

Gradle App Engine Plugin

App Engine-plug-in voor Gradle

Maven App Engine Plugin

App Engine-plug-in voor Maven

Management tools

Cloud APIs

API's voor cloudservices

Cloud-facturering

Tools voor facturering en kostenbeheer

Cloud Billing API

Programmatisch beheer van GCP-facturering

Cloud Console

Webgestuurde beheerconsole

Cloud Deployment Manager

Implementatie van infrastructuur op basis van templates

Cloud Shell

Opdrachtregeltool vanuit de browser

Stackdriver Debugger

Foutopsporing in de live productie

Stackdriver Error Reporting

Foutrapportage voor apps

Stackdriver Logging

Centrale logboekregistratie

Stackdriver Monitoring

Controle van infrastructuur en apps

Stackdriver Profiler

CPU- en heap-profilering

Stackdriver Trace

Insights voor app-prestaties

API-platform en -ecosystemen

API Analytics

API-statistieken

API Monetization

Opbrengsten genereren met API-gebruik

API-platform Apigee

Platform voor het beheer van de volledige levenscyclus van API's

Apigee Sense

API's beveiligen tegen aanvallen

Cloud Endpoints

Cloud API-gateway

Ontwikkelaarsportal

API-beheerportal

GCP Marketplace

Marktplaats voor open-sourcesoftware en software van partners

Andere Google Cloud-producten

Google Maps Platform

Statische en dynamische API's voor kaarten

Firebase

Snel mobiele apps ontwikkelen

     
G Suite

Intelligente app-suite

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...