Prijzen voor Cloud DLP

Op deze pagina vindt u prijsinformatie voor Cloud Data Loss Prevention (DLP). De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

U kunt Cloud DLP alleen gebruiken als u voor alle accounts factureringsgegevens heeft ingesteld. Als u zich wilt aanmelden voor facturering, gaat u naar de factureringspagina van uw project in de Google Cloud Console.

Cloud DLP brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt er een factuur gegenereerd met daarop het gebruik en de kosten in de betreffende cyclus. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Met de prijscalculator voor Google Cloud kunt u een raming van Cloud DLP-kosten maken op basis van het type en de hoeveelheid gescande content.

Prijzen voor inspectie en transformatie

Cloud DLP biedt een reeks functies voor inspectie en transformatie van gegevens. U betaalt hierbij alleen voor wat u gebruikt, zonder dat u zich eerst hoeft vast te leggen.

Ondersteunde functies

Cloud DLP ondersteunt de functies in de volgende tabel:

Functie Beschrijving
Inspectie met ingebouwde infoType-detectoren Elke ingebouwde classificatie detecteert een ander gegevenselement, zoals namen, telefoonnummers, e-mailadressen of burgerservicenummers.
Inspectie met custom infoType-detectoren Met een aangepast woordenboek kunt u nieuwe elementen classificeren of vooraf gedefinieerde infoTypes uitbreiden.
Gegevensredactie Tekst wordt uit afbeeldingen geëxtraheerd en geclassificeerd. Vervolgens wordt een nieuwe afbeelding gegenereerd met rechthoekige vakken die gedetecteerde tekst maskeren.
De-identificatie Tabelgegevens of vrijetekstgegevens worden getransformeerd en per gedetecteerde kolom, record of infoType gemaskeerd, verborgen of vermomd.

Prijzen voor opslaginspectietaken

De prijzen van opslagtaken van Cloud DLP worden volgens het onderstaande schema berekend op basis van geïnspecteerde bytes:

Opslaggegevens geïnspecteerd per maand Prijs per gigabyte (GB)
Tot 1 GB Gratis
1 GB tot 50 terabyte (TB) $ 1,00
Meer dan 50 TB $ 0,75
Meer dan 500 TB $ 0,60

Raadpleeg Opslag en databases voor gevoelige gegevens inspecteren voor meer informatie over het inspecteren van content die op Google Cloud is opgeslagen.

Prijzen van contentmethoden 'inspectie' en 'transformatie'

De contentmethoden staan in de volgende tabel, samen met de typen kosten die bij elke methode in rekening kunnen worden gebracht:

API-methode Contentinspectie Contenttransformatie
projects.image.redact Ja Nee
projects.content.inspect Ja Nee
projects.content.deidentify Ja Ja
projects.content.reidentify Ja Ja

Prijzen van de contentmethode 'inspectie'

De prijzen van contentmethoden van Cloud DLP worden volgens het onderstaande schema berekend op basis van geïnspecteerde bytes:

Geïnspecteerde contentgegevens per maand Prijs per GB
Tot 1 GB Gratis
Meer dan 1 GB $ 3,00
Meer dan 1 TB $ 2,00

Prijzen van de contentmethode 'transformatie'

De prijzen van contentmethoden van Cloud DLP worden volgens het onderstaande schema berekend op basis van getransformeerde bytes:

Getransformeerde contentgegevens per maand Prijs per GB
Tot 1 GB Gratis
Meer dan 1 GB $ 2,00
Meer dan 1 TB $ 1,00

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Er wordt minimaal 1 KB gefactureerd per inspectie- of transformatieverzoek voor content.

Overige kosten en gratis functies

Naast de kosten die rechtstreeks voor Cloud DLP worden gemaakt, kunnen er ook afzonderlijke kosten in rekening worden gebracht voor verzoeken die zijn geconfigureerd om andere Google Cloud-producten aan te roepen. Met de methode projects.content.inspect kunt u bijvoorbeeld Cloud Storage-kosten maken als er Cloud Storage-objecten worden geïnspecteerd.

Sommige methoden kunnen leiden tot kosten voor inspectie en/of transformatie, afhankelijk van hun configuratie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de methoden projects.content.deidentify en projects.content.reidentify als er wel transformatie maar geen inspectie is geconfigureerd. Hetzelfde geldt voor transformatie als alleen inspectie is geconfigureerd.

Eenvoudige verberging, waaronder de transformaties RedactConfig en ReplaceWithInfoTypeConfig, telt niet mee voor het aantal getransformeerde bytes als infoType-inspectie ook is geconfigureerd.

Prijsvoorbeelden

In dit gedeelte ziet u verschillende gebruiksscenario's voor Cloud DLP, inclusief prijsberekeningen.

Scenario 1: inspectie en transformatie van gegevens via contentmethoden

Stel dat u iets meer dan 1 GB aan gestructureerde (tabel)gegevens heeft. U streamt deze naar de DLP API en instrueert Cloud DLP in het verzoek om een inspectie uit te voeren voor vijftig verschillende geïntegreerde infoType-detectoren en om overeenkomsten te deïdentificeren met behulp van een cryptografische tokenisatietransformatie. Na de deïdentificatie ziet u dat Cloud DLP voor 1% van de gegevens, of ongeveer 10 MB, een overeenkomst heeft gevonden en een transformatie heeft uitgevoerd.

Prijzen:

  • Inspectie: 1 GB aan gegevens × $ 3,00 per GB = $ 3,00
  • Transformatie: 0,01 GB × $ 2,00 per GB = $ 0,02
  • Totaal: $ 3,02

Scenario 2: alleen transformatie van gestructureerde gegevens via contentmethoden

Stel dat u een tabel van 1 GB heeft waarvan u drie kolommen (user_id, email, phone_number) wilt transformeren via een cryptografische tokenisatietransformatie. De drie kolommen bevatten ongeveer 30% van de tabel. Omdat u hele kolommen opgeeft voor transformatie, is inspectie niet nodig.

Prijzen:

  • Inspectie: 0 GB aan gegevens = $ 0,00
  • Transformatie: 0,3 GB aan gegevens × $ 2,00 per GB = $ 0,60
  • Totaal: $ 0,60

Scenario 3: inspectie van opslagplaats via opslagtaken

Stel dat u 1000 BigQuery-tabellen heeft om te inspecteren. Elke tabel is ongeveer 1 GB groot, waardoor de totale gegevensgrootte uitkomt op 1 TB. U heeft geen behoefte of noodzaak om elke tabel helemaal te scannen. Daarom heeft u sampling ingeschakeld en worden van elke tabel maar 1000 rijen gescand. Elke rij is ongeveer 10 KB groot.

Prijzen:

  • Te inspecteren gegevens: 1000 tabellen × 1000 rijen per tabel × 10 KB per rij = scan van in totaal 10 GB
  • Totaal: 10 GB × $ 1,00 per GB = $ 10,00

Risicoanalyse

Bij risicoanalyse wordt gebruikgemaakt van resources in BigQuery. De kosten worden getoond als BigQuery-gebruik. Gebruik van Cloud DLP leidt niet tot aanvullende kosten voor risicoanalyse.

Taken voor risicoanalyse worden gemaakt met de methode projects.dlpJobs.create en de volgende configuratieobjecten:

Kosten beheersen

Afhankelijk van de hoeveelheid informatie waarvoor u bij Cloud DLP een scanverzoek indient, kunnen de kosten enorm hoog oplopen. Raadpleeg Cloud DLP-kosten beheersen voor methoden om de kosten te beperken en tegelijkertijd te zorgen dat Cloud DLP exact de juiste gegevens scant.