Gebruikslimieten

Dit document bevat de huidige API-beperkingen en gebruikslimieten bij het gebruik van de Cloud Data Loss Prevention (DLP) API. Voor informatie over facturering bekijkt u de pagina met prijzen.

Deze limieten zijn van toepassing op elk Google Cloud Platform Console-project en worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die gebruikmaken van dat project.

U kunt lagere quota instellen via de Google Cloud Platform-console.

Verzoekquota

Het huidige API-verzoekquotum voor de DLP API is als volgt.

Verzoekquota Waarde
Verzoeken per minuut 600

Contentlimieten

De DLP API dwingt de volgende gebruikslimieten af:

Contentlimiet Limiet
Verzoeken aan projects.image.redact 4 MB
Limiet standaardgrootte verzoeken 0,5 MB

Grotere bestanden moeten op Cloud Storage worden gehost om te worden geïnspecteerd.

Resourcelimieten

De DLP API dwingt de volgende limieten voor opgeslagen resources per project af.

Bron Limiet
Maximaal aantal templates 1000
Maximaal aantal taaktriggers 100
Maximaal aantal actieve taken 100
Maximaal aantal opgeslagen infoTypes 30

Limieten voor inspectie en redactie van content

De DLP API dwingt de volgende gebruikslimieten af voor het inspecteren en redigeren van content die rechtstreeks als tekst of afbeeldingen naar de API wordt verzonden:

Type limiet Gebruikslimiet
Maximaal aantal normale custom woordenboeken per verzoek 10
Maximale grootte van de woordenlijst die rechtstreeks in het verzoekbericht wordt doorgegeven, per normaal custom woordenboek 128 KB
Maximale grootte van de als Cloud Storage-bestand gespecificeerde woordenlijst per normaal custom woordenboek 512 KB
Maximale gecombineerde grootte van alle opgeslagen custom woordenboeken per verzoek 5 MB
Maximaal aantal detectieregels per custom infoType 5
Maximaal aantal custom infoTypes per verzoek 20
Maximale grootte van elk citaat 4 KB

Opslaginspectielimieten

De DLP API dwingt de volgende gebruikslimieten af voor het inspecteren van opslagplaatsen voor Google Cloud Platform:

Type limiet Gebruikslimiet
Maximaal aantal opslagblokken per verzoek 1
Maximale totale grootte van een scan 2 TB
Maximale grootte van afzonderlijke tekstitems 0,5 MB
Maximaal aantal normale custom woordenboeken per verzoek 10
Maximale grootte van de woordenlijst die rechtstreeks in het verzoekbericht wordt doorgegeven, per normaal custom woordenboek 128 KB
Maximale grootte van de als Cloud Storage-bestand gespecificeerde woordenlijst per normaal custom woordenboek 10 MB
Maximale gecombineerde grootte van alle opgeslagen custom woordenboeken per verzoek 500 MB
Maximaal aantal detectieregels per custom infoType 5
Maximaal aantal custom infoTypes per verzoek 20
Maximale grootte van elk citaat 4 KB

Limieten voor opgeslagen infoTypes

De DLP API dwingt de onderstaande limieten af voor het maken van opgeslagen infoTypes.

Opgeslagen custom woordenboeken

De volgende limieten zijn van toepassing op opgeslagen custom woordenboeken:

Type limiet Gebruikslimiet
Maximale grootte van een invoerbestand dat in Cloud Storage is opgeslagen 200 MB
Maximale gecombineerde grootte van alle invoerbestanden die in Cloud Storage zijn opgeslagen 1 GB
Maximaal aantal invoerbestanden dat in Cloud Storage is opgeslagen 100
Maximale grootte van een BigQuery-invoerkolom 1 GB
Maximaal aantal rijen in een BigQuery-invoertabel 5.000.000
Maximale grootte van uitvoerbestanden 500 MB

Quotumverhogingen

U kunt uw quota tot de maximale waarden verhogen door Quota bewerken te selecteren op de pagina Quota van het Google Cloud Platform-dashboard. Als u een verhoging tot boven het maximale quotum wilt aanvragen, bewerkt u uw quotum door de gewenste verhoging aan te geven en te beargumenteren. Vervolgens dient u uw update in. U ontvangt een melding wanneer we uw verzoek hebben ontvangen. Mogelijk nemen we contact met u op voor meer informatie over uw verzoek. Nadat uw verzoek is beoordeeld, laten we u weten of het is goedgekeurd of geweigerd.

Afronding van de grootte van items

De grootte van items die door de DLP API zijn geïnspecteerd en geredigeerd, wordt afgerond voor factureringsdoeleinden. Zie Prijzen voor de Cloud Data Loss Prevention (DLP) API voor meer informatie.

Quotumafhankelijkheden

Afhankelijk van de functies die u gebruikt, heeft u mogelijk verhoogde quota nodig.

  • Cloud Pub/Sub: Als u Cloud Pub/Sub gebruikt, heeft u mogelijk verhoogde quota nodig.
  • BigQuery: Streaming-API wordt gebruikt voor persistente bevindingen van inspectietaken waarop quotumlimieten en andere beperkingen van toepassing zijn.
  • Cloud KMS: als u KmsWrappedCryptoKey's gebruikt, heeft u mogelijk verhoogde quota nodig voor de versleutelings- en ontsleutelingsverzoeken die de DLP API namens u maakt.

Meer informatie over serviceonderbrekingen

De DLP API heeft een aantal functies die afhankelijk zijn van andere GCP-services. Vanwege deze afhankelijkheden kunt u verwachten dat de betrouwbaarheid van de DLP API vergelijkbaar is met die van deze producten.

We doen ons best om het opnieuw te proberen totdat eventuele terugkerende fouten zijn opgelost, maar de gebruikerservaring kan minder goed zijn als deze services onderbrekingen ervaren.

Bekijk het Google Cloud-statusdashboard voor alle bekende serviceonderbrekingen. U kunt zich ook abonneren op de JSON-feed of RSS-feed voor push-updates van het Google Cloud-statusdashboard.