Quota en limieten

Dit document bevat de huidige API-beperkingen, quota en limieten voor het gebruik van Dialogflow. We behouden ons het recht voor deze limieten te wijzigen. Deze pagina wordt geüpdatet om eventuele wijzigingen weer te geven.

Quota

Quota verschillen afhankelijk van de Dialogflow-versie en het betalingsplan. Zie Dialogflow-versies voor meer informatie over de verschillende Dialogflow-versies.

Deze quota gelden voor elk Dialogflow-GCP-project en worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die een bepaald GCP-project gebruiken. Als u een hoger quotum wilt aanvragen, klikt u op een bewerkingsknop voor een quotum op het tabblad Quota van het Google Cloud Platform-dashboard. Vervolgens klikt u in het formulier voor het bewerken van een quotum op Een hoger quotum aanvragen om een Dialogflow-verzoek voor quotumverhoging in te dienen.

Als u meerdere projecten gebruikt, wordt het consumentproject gebruikt om de prijzen te bepalen.

In de volgende tabel vindt u een quotumvergelijking voor versies en betalingsplannen.

Standard Edition Enterprise Edition
Essentials Plus
Kennisconnectors (Bèta) Totale documentgrootte van maximaal 10 MB.
1000 verzoeken per maand.
100 verzoeken per dag.
Verzoeken per minuut worden hieronder beschreven.
Totale documentgrootte van maximaal 10 MB.
1000 verzoeken per maand.
100 verzoeken per dag.
Verzoeken per minuut worden hieronder beschreven.
Geen limieten (anders dan de onderstaande limieten voor het aantal verzoeken per minuut voor het gebruik van tekst, spraak en telefoon)
Tekst of Google Assistent Inclusief verzoeken voor intentiedetectie met tekstinvoer en -uitvoer of de Google Assistent. 180 verzoeken per minuut* 600 verzoeken per minuut* 600 verzoeken per minuut*
Audio**
Inclusief verzoeken voor intentiedetectie met audio-invoer (spraaksynthese, spraak-naar-tekst, STT), of audio-uitvoer (spraaksynthese, spraak-naar-tekst, STT).
100 verzoeken per minuut.
1000 verzoeken per dag.
15.000 verzoeken per maand.
Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek.
300 verzoeken per minuut.
Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek.
300 verzoeken per minuut.
Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek.
Telefoongesprek (Bèta)
Inclusief telefoonconnectiviteit, spraakherkenning, natuurlijk-taalbegrip, spraaksynthese
500 gespreksminuten per maand.
30 gespreksminuten per dag.
Telefoonnummer is gereserveerd voor 30 dagen.
3 totale gespreksminuten per minuut***
Geen dagelijkse/maandelijkse limieten.
100 totale gespreksminuten per minuut***
Geen dagelijkse/maandelijkse limieten.
100 totale gespreksminuten per minuut***
Alle andere verzoeken
Bijvoorbeeld het bewerken van intenties
60 verzoeken per minuut 60 verzoeken per minuut 60 verzoeken per minuut

*Quotumverhogingen voor gebruik in de context van Actions on Google (Google Assistent) worden op verzoek kosteloos verstrekt voor acties van hoge kwaliteit.

**Elke StreamingDetectIntent-stream wordt als één verzoek beschouwd, ook al kan de stream meerdere frames met StreamingDetectIntentRequest-audio in de stream bevatten.

*** 'Gespreksminuten per minuut' is de totale hoeveelheid tijd per minuut die wordt gemaakt door alle gebruikers die via het telefoonsysteem deelnemen aan het gesprek. Bijvoorbeeld: in een periode van 60 seconden doet een gebruiker 60 seconden mee, een tweede doet 30 seconden mee en een derde doet ook 30 seconden mee. Volgens de berekening is dit 2 minuten per minuut. Als er meer minuten per minuut zijn, kunnen meer gebruikers het systeem tegelijkertijd gebruiken.

Agentlimieten

Dialogflow-agents hebben verschillende kenmerken en property's waar limieten voor gelden, zoals beschreven in de volgende tabel:

Beschrijving Limiet
Maximaal aantal intenties: 2000
Maximaal aantal entiteitstypen 250
Maximaal aantal trainingsfasen per intentie 2000
Maximaal aantal trainingsfasen per agent 100.000
Maximaal aantal entiteitsitems 30000
Maximaal aantal synoniemen per entiteitsitem 200
Maximaal aantal entiteitsreferentiewaarden en synoniemen per agent 1.000.000
Maximaal aantal parameters per intentie 20
Maximaal aantal invoercontexten 5
Maximaal aantal uitvoercontexten 30
Maximaal aantal tekstreacties per intentie 30
Maximaal aantal prompts per parameter 30
Maximaal aantal agents per Google Cloud-project 1
Maximale gespreksduur telefonie 3,5 uur

Limieten van veldproperty's

De namen en waarden van sommige velden hebben vaste limieten, zoals beschreven in de volgende tabel:

Beschrijving Limiet
Maximale lengte naam intentie 100 tekens
Maximale lengte naam entiteitstype 30 tekens
Maximale lengte trainingszin 768 tekens
Maximale lengte actienaam 250 tekens
Maximale lengte contextnaam 250 tekens
Maximale lengte itemwaarde 512 tekens
Maximale lengte parameternaam 30 tekens
Maximale lengte tekstreactie 4000 tekens