Quota en limieten

In dit document staan de quota en limieten die momenteel gelden voor Dialogflow. We behouden ons het recht voor deze beperkingen te wijzigen. Bij eventuele wijzigingen wordt deze pagina geüpdatet.

Definities

De volgende termen worden gebruikt om prijzen en quota te beschrijven:

 • Verzoek: Een verzoek wordt gedefinieerd als een aanroep van de Dialogflow-service. Deze aanroep kan rechtstreeks zijn via een API, of indirect via integratie of de console. Afhankelijk van de taak en het ontwerp van de agent kan het aantal verzoeken dat een eindgebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren met een Dialogflow-agent sterk variëren.
 • Consumentenprojecten en resourceprojecten: Als u meerdere projecten heeft, is het consumentenproject (het project dat is gekoppeld aan de verificatie van uw verzoek) niet gelijk aan het resourceproject (het project dat is gekoppeld aan de agent in het verzoek). In dit geval wordt het consumentenproject gebruikt om prijzen en quota te bepalen. Zie Meerdere projecten gebruiken voor meer informatie.

Quota

Quota zijn standaardbeperkingen die voor uw project gelden. Als u een betaalde versie gebruikt, kunt u een quotumverhoging aanvragen. Het doel van quota is de servicebelasting per client te beperken, zodat services niet overbelast raken en onverwachte gebruikspieken voor clients worden opgevangen.

Dialogflow-quota verschillen afhankelijk van de versie van uw agent. Quota gelden voor elk project en voor alle apps en IP-adressen die een project gebruiken.

Hieronder vindt u veelvoorkomende quota. Als u alle quota wilt bekijken, gaat u naar de pagina met quota voor Dialogflow voor de GCP-console. Als u een hoger quotum wilt aanvragen, gebruikt u het formulier om quota te bewerken. In dit formulier klikt u op Een hoger quotum aanvragen om een hoger Dialogflow-quotum aan te vragen.

Quotatabel

In de volgende tabel vindt u een quotumvergelijking voor versies. Prijzen en quota worden opgeteld voor alle functies die door een verzoek worden gebruikt, tenzij een functie is inbegrepen.

Standaardversie Enterprise Edition
Essentials Plus
Tekst ¶
 • 180 verzoeken per minuut
 • 600 verzoeken per minuut
 • 600 verzoeken per minuut
Audio-invoer †
(ook wel spraakherkenning, spraak-naar-tekst of STT genoemd)
 • 100 verzoeken per minuut
 • 1000 verzoeken per dag
 • 15.000 verzoeken per maand
 • Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek
 • 300 verzoeken per minuut
 • Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek
 • 300 verzoeken per minuut
 • Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek
Audio-uitvoer †
(ook wel spraaksynthese, tekst-naar-spraak of TTS genoemd)
 • Gelijk aan audio-invoer
 • Gelijk aan audio-invoer
 • Gelijk aan audio-invoer
Kennisconnectors (bèta)
 • Totale documentgrootte van maximaal 10 MB
 • 1000 verzoeken per maand
 • 100 verzoeken per dag
 • Totale documentgrootte van maximaal 10 MB
 • 1000 verzoeken per maand
 • 100 verzoeken per dag
 • Onbeperkt
Sentimentanalyse
 • Niet beschikbaar
 • Onbeperkt
 • Onbeperkt
Mega-agent (bèta)
 • 1000 verzoeken per dag
 • Onbeperkt
 • Onbeperkt
Dialogflow-telefonie-gateway (bèta)
Inclusief audio-invoer en -uitvoer.
 • Gratis nummer:
  Niet beschikbaar
 • 3 totale gespreksminuten per minuut ‡
 • 30 gespreksminuten per dag
 • 500 gespreksminuten per maand
 • Telefoonnummer is gereserveerd voor 30 dagen
 • 100 totale gespreksminuten per minuut ‡
 • 100 totale gespreksminuten per minuut ‡
Verzoeken voor ontwerptijd
Bijvoorbeeld aanroepen om een agent te ontwerpen of updaten
 • 60 verzoeken per minuut
 • 60 verzoeken per minuut
 • 60 verzoeken per minuut
Andere sessieverzoeken
Bijvoorbeeld sessie-entiteiten instellen, context updaten of query's uitvoeren op context.
 • 100 verzoeken per minuut
 • 100 verzoeken per minuut
 • 100 verzoeken per minuut

Limieten

Limieten zijn vaste beperkingen die niet kunnen worden verhoogd. Voor veel resources en velden gelden limieten voor het aantal, de duur of de lengte. Deze limieten zijn vaste beperkingen aan de service-implementatie.

In de volgende tabellen staan veelvoorkomende limieten. In de documentatie van specifieke functies en API's staan mogelijk nog meer limieten.

Limieten voor aantallen

Beschrijving Limiet
Maximaal aantal intenties: 2000
Maximaal aantal entiteitstypen 250
Maximaal aantal trainingswoordgroepen per intentie en per taal * 2000
Maximaal aantal trainingswoordgroepen per agent en per taal * 100.000
Maximaal aantal entiteitsitems 30.000
Maximaal aantal synoniemen per entiteitsitem 200
Maximaal aantal entiteitsreferentiewaarden en synoniemen per agent en per taal * 1.000.000
Maximaal aantal parameters per intentie 20
Maximaal aantal invoercontexten per intentie 5
Maximaal aantal uitvoercontexten per intentie 30
Maximaal aantal tekstreacties per intentie en per taal * 30
Maximaal aantal prompts per parameter en per taal † 30
Maximaal aantal agents per Google Cloud-project 1

Limieten voor de duur

Beschrijving Limiet
Maximale gespreksduur telefonie 3,5 uur

Lengtelimieten

Beschrijving Limiet
Minimale lengte naam agent 1 teken
Maximale lengte naam agent 150 tekens
Maximale lengte beschrijving agent 500 tekens
Maximale lengte naam intentie 100 tekens
Maximale lengte naam entiteitstype 30 tekens
Maximale lengte trainingszin 768 tekens
Maximale lengte actienaam 250 tekens
Maximale lengte contextnaam 250 tekens
Maximale lengte itemwaarde 512 tekens
Maximale lengte parameternaam 30 tekens
Maximale lengte tekstreactie 4000 tekens
Maximale tekstlengte voor detectie-intentie * 256 tekens
Maximale lengte naam gebeurtenis 150 tekens