Nederlands wordt vanaf 15 januari 2021 niet langer ondersteund op cloud.google.com.

Prijzen

De kosten voor Dialogflow worden maandelijks berekend op basis van de versie en het aantal verzoeken gedurende de maand.

Kosteloze proefperiode voor Dialogflow CX

Iedere nieuwe klant ontvangt een tegoed van $ 600 voor een kosteloze proefperiode voor Dialogflow CX. Dit tegoed wordt automatisch geactiveerd wanneer u Dialogflow CX voor het eerst gebruikt. Het tegoed verloopt na 12 maanden. Dit is een Dialogflow-specifieke uitbreiding van de kosteloze proefperiode voor Google Cloud.

Definities

De volgende termen worden gebruikt om prijzen en quota te beschrijven:

 • Verzoek: Een verzoek wordt gedefinieerd als een aanroep aan de Dialogflow-service. Deze aanroep kan rechtstreeks zijn via een API, of indirect via integratie of de console. Afhankelijk van de taak en het ontwerp van de agent kan het aantal verzoeken dat een eindgebruiker nodig heeft om een taak uit te voeren met een Dialogflow-agent sterk variëren.
 • Sessie: Een sessie is een gesprek tussen een eindgebruiker en een Dialogflow-agent. Een sessie blijft tot 30 minuten na het laatste sessieverzoek actief en de gegevens worden gedurende deze tijd bewaard. Een sessie kan zowel een chatsessie als een spraaksessie zijn. Voor de berekening van prijzen en quota kan 1 gesprek tellen als meerdere sessies:
   • Chatsessie: Een chatsessie gebruikt uitsluitend tekst voor verzoeken en reacties. Als een chatsessie meer dan 40 verzoeken telt, wordt de sessie gerekend als meerdere sessies met maximaal 40 verzoeken per sessie. Als een sessie bijvoorbeeld 81 query's telt, wordt dit gerekend als 3 sessies.
   • Spraaksessie: Een spraaksessie gebruikt audio voor verzoeken, reacties of beide. Als een spraaksessie meer dan 10 minuten aan audio bevat, wordt de sessie gerekend als meerdere sessies met maximaal 10 minuten per sessie. Als een sessie bijvoorbeeld 21 minuten aan audio bevat, wordt dit gerekend als 3 sessies.
 • Consumentenprojecten en resourceprojecten: Als u meerdere projecten heeft, is het consumentenproject (het project dat is gekoppeld aan de verificatie van uw verzoek) niet altijd gelijk aan het resourceproject (het project dat is gekoppeld aan de agent in het verzoek). In dit geval wordt het consumentenproject gebruikt om prijzen en quota te bepalen. Zie Meerdere projecten gebruiken voor meer informatie.

Probeer het zelf

Als u voor het eerst met Google Cloud werkt, kunt u een account maken om te zien hoe Dialogflow in de praktijk presteert. Nieuwe klanten krijgen ook $ 300 aan tegoed om productietaken uit te voeren, te testen en te implementeren.

Dialogflow kosteloos uitproberen

Prijstabel

In de volgende tabellen vindt u een prijsvergelijking voor versies per type agent. Prijzen en quota worden opgeteld voor alle functies die door een verzoek worden gebruikt, tenzij een functie is inbegrepen.

CX-agent

Functie CX-versie
Tekst
 • $ 20 per 100 chatsessies
Audio-invoer/-uitvoer
(spraakherkenning, spraak-naar-tekst, STT, spraaksynthese, tekst-naar-spraak, TTS)
 • $ 45 per 100 spraaksessies
Verzoeken voor ontwerptijd
Bijvoorbeeld aanroepen om een agent te ontwerpen of updaten.
 • Gratis
Andere sessieverzoeken
Bijvoorbeeld sessie-entiteiten instellen, context updaten of query's uitvoeren op context.
 • Gratis

ES-agent

Functie Proefversie Essentials Edition
Tekst
 • Gratis *
 • $ 0,002 per verzoek
Audio-invoer
(ook wel spraakherkenning, spraak-naar-tekst of STT genoemd)
 • Gratis *
 • $ 0,0065 per 15 seconden audio †
Audio-uitvoer
(ook wel spraaksynthese, tekst-naar-spraak of TTS genoemd)
 • Gratis *
 • Standaardstemmen:
  $ 4 per 1 miljoen tekens
 • WaveNet-stemmen:
  $ 16 per 1 miljoen tekens
Kennisconnectors (bèta)
 • Gratis *
 • Gratis
Sentimentanalyse
 • Niet beschikbaar
 • 0-1 miljoen verzoeken:
  $ 1,00 per 1000 verzoeken
 • 1-5 miljoen verzoeken:
  $ 0,50 per 1000 verzoeken
 • 5-20 miljoen verzoeken:
  $ 0,25 per 1000 verzoeken
Dialogflow-telefoniegateway (bèta)
Inclusief audio-invoer en -uitvoer.
 • Betaald nummer:
  Gratis *
 • Gratis nummer:
  Niet beschikbaar
 • Betaald nummer:
  $ 0,05 per minuut verwerkt telefoongesprek ‡
 • Gratis nummer:
  $ 0,06 per minuut verwerkt telefoongesprek ‡
Mega-agent
 • Gratis *
 • <=2000 intenties:
  $ 0,002 per verzoek §
 • >2000 intenties:
  $ 0,006 per verzoek §
Verzoeken voor ontwerptijd
Bijvoorbeeld aanroepen om een agent te ontwerpen of updaten.
 • Gratis
 • Gratis
Andere sessieverzoeken
Bijvoorbeeld sessie-entiteiten instellen, context updaten of query's uitvoeren op context.
 • Gratis
 • Gratis

Kosten voor Google Cloud Platform

Als u andere Google Cloud Platform-resources in combinatie met Dialogflow gebruikt (zoals Google App Engine-instanties), worden er ook kosten in rekening gebracht voor het gebruik van die services. Raadpleeg de Prijscalculator voor Google Cloud Platform om andere kosten te bepalen op basis van actuele tarieven.

U kunt uw huidige factureringsstatus (inclusief gebruik en huidige factuur) in de Cloud Console bekijken op de pagina Facturering. Zie de documentatie voor Cloud-facturering of support voor facturering en betalingen voor meer informatie over het beheer van uw account.