REST Resource: projects.knowledgeBases

Resource: KnowledgeBase

Represents knowledge base resource.

Note: The projects.agent.knowledgeBases resource is deprecated; only use projects.knowledgeBases.

JSON representation
{
  "name": string,
  "displayName": string
}
Fields
name

string

The knowledge base resource name. The name must be empty when creating a knowledge base. Format: projects/<Project ID>/knowledgeBases/<Knowledge Base ID>.

displayName

string

Required. The display name of the knowledge base. The name must be 1024 bytes or less; otherwise, the creation request fails.

Methods

create

Creates a knowledge base.

delete

Deletes the specified knowledge base.

get

Retrieves the specified knowledge base.

list

Returns the list of all knowledge bases of the specified agent.

patch

Updates the specified knowledge base.
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.