ListKnowledgeBasesResponse

Response message for KnowledgeBases.ListKnowledgeBases.

JSON representation
{
  "knowledgeBases": [
    {
      object (KnowledgeBase)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
Fields
knowledgeBases[]

object (KnowledgeBase)

The list of knowledge bases.

nextPageToken

string

Token to retrieve the next page of results, or empty if there are no more results in the list.

Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Dialogflow Documentation
Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.