ListKnowledgeBasesResponse

Response message for KnowledgeBases.ListKnowledgeBases.

JSON representation
{
  "knowledgeBases": [
    {
      object (KnowledgeBase)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
Fields
knowledgeBases[]

object (KnowledgeBase)

The list of knowledge bases.

nextPageToken

string

Token to retrieve the next page of results, or empty if there are no more results in the list.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.