ListIntentsResponse

The response message for Intents.ListIntents.

JSON representation
{
  "intents": [
    {
      object (Intent)
    }
  ],
  "nextPageToken": string
}
Fields
intents[]

object (Intent)

The list of agent intents. There will be a maximum number of items returned based on the pageSize field in the request.

nextPageToken

string

Token to retrieve the next page of results, or empty if there are no more results in the list.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.