Quota en limieten

Dit document bevat de huidige API-beperkingen, quota en limieten voor het gebruik van Dialogflow. We behouden ons het recht voor deze limieten te wijzigen en deze pagina wordt geüpdatet om eventuele wijzigingen weer te geven.

Quota

Quota verschillen afhankelijk van de Dialogflow-versie en het betalingsplan. Zie Dialogflow-versies voor meer informatie over de verschillende Dialogflow-versies.

Deze quota gelden voor elk Dialogflow-GCP-project en worden gedeeld door alle apps en IP-adressen die een bepaald GCP-project gebruiken. Als u een hoger quotum wilt aanvragen voor een Dialogflow Enterprise Edition-agent, klikt u op een bewerkingsknop voor een quotum op het tabblad Quota van het Google Cloud Platform-dashboard. Vervolgens klikt u in het formulier om een quotum te bewerken op Een hoger quotum aanvragen om een Dialogflow-verzoek voor quotumverhoging in te dienen.

In de volgende tabel vindt u een quotumvergelijking voor versies en betalingsplannen.

Standard Edition Enterprise Edition
Essentials Plus
Kennisconnectors (Bèta) Totale documentgrootte van maximaal 10 MB.
1000 verzoeken per maand.
100 verzoeken per dag.
Verzoeken per minuut worden hieronder beschreven.
Totale documentgrootte van maximaal 10 MB.
1000 verzoeken per maand.
100 verzoeken per dag.
Verzoeken per minuut worden hieronder beschreven.
Geen limieten (anders dan de onderstaande limieten voor het aantal verzoeken per minuut voor het gebruik van tekst, spraak en telefoon)
Tekst of Google Assistent 180 verzoeken per minuut* 600 verzoeken per minuut* 600 verzoeken per minuut*
Audio**
Inclusief spraakherkenning en -synthese (Bèta)
100 verzoeken per minuut.
1000 verzoeken per dag.
15.000 verzoeken per maand.
Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek.
300 verzoeken per minuut.
Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek.
300 verzoeken per minuut.
Maximaal 60 seconden audioduur per verzoek.
Telefoongesprek (Bèta)
Inclusief telefoonconnectiviteit, spraakherkenning, natuurlijk-taalbegrip, spraaksynthese
500 gespreksminuten per maand.
30 gespreksminuten per dag.
Telefoonnummer is gereserveerd voor 30 dagen.
3 totale gespreksminuten per minuut***
Geen dagelijkse/maandelijkse limieten.
100 totale gespreksminuten per minuut***
Geen dagelijkse/maandelijkse limieten.
100 totale gespreksminuten per minuut***
Alle andere verzoeken
Bijvoorbeeld het bewerken van intenties
60 verzoeken per minuut 60 verzoeken per minuut 60 verzoeken per minuut

Quotumverhogingen voor gebruik in de context van Actions on Google (Google Assistent) worden op verzoek kosteloos verstrekt voor acties van hoge kwaliteit.

** Elke StreamingDetectIntent-stream wordt als één verzoek beschouwd, ook al kan de stream meerdere frames met StreamingDetectIntentRequest-audio in de stream bevatten.

*** 'Gespreksminuten per minuut' is de totale hoeveelheid tijd per minuut die wordt gemaakt door alle gebruikers die via het telefoonsysteem deelnemen aan het gesprek. Bijvoorbeeld: in een periode van 60 seconden doet een gebruiker 60 seconden mee, een tweede doet 30 seconden mee en een derde doet ook 30 seconden mee. Volgens de berekening is dit 2 minuten per minuut. Als er meer minuten per minuut zijn, kunnen meer gebruikers het systeem tegelijkertijd gebruiken.

Agentlimieten

Dialogflow-agents hebben verschillende kenmerken en property's waar limieten voor gelden, zoals beschreven in de volgende tabel:

Maximaal aantal intenties:

2000

Maximaal aantal entiteitstypen

250

Maximaal aantal trainingsfasen per intentie

2000

Maximaal aantal entiteitsitems

30000

Maximaal aantal synoniemen per entiteitsitem

200

Maximaal aantal parameters per intentie

20

Maximaal aantal invoercontexten

5

Maximaal aantal uitvoercontexten

30

Maximaal aantal tekstreacties per intentie

30

Maximaal aantal prompts per parameter

30

Maximaal aantal agents per Google Cloud-project

1

Limieten van veldproperty's

De namen en waarden van velden worden beperkt, zoals in de volgende tabel wordt beschreven:

Maximale lengte naam intentie

100 tekens

Maximale lengte naam entiteitstype

30 tekens

Maximale lengte trainingszin

768 tekens

Maximale lengte actienaam

250 tekens

Maximale lengte contextnaam

250 tekens

Maximale lengte itemwaarde

512 tekens

Maximale lengte parameternaam

30 tekens

Maximale lengte tekstreactie

4000 tekens

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Dialogflow Enterprise Edition Documentation