Quota en limieten

Deployment Manager brengt geen kosten in rekening voor gebruik, maar er kunnen wel kosten in rekening worden gebracht voor alle resources die u met Deployment Manager implementeert. Compute Engine brengt bijvoorbeeld kosten in rekening voor resources op basis van de Compute Engine-prijslijst. Zie de prijslijsten voor de betreffende producten voor meer informatie.

Quota

Deployment Manager

Deployment Manager dwingt de volgende API-limieten en quota af:

 • Onbeperkt aantal leesverzoeken, waaronder verzoeken via gcloud of Google Cloud Console. Verzoeken zoals get en list worden beschouwd als leesverzoeken.
 • Onbeperkt aantal verwijderingsverzoeken om implementaties te verwijderen.
 • 1000 API-schrijfverzoeken per dag, inclusief verzoeken uitgevoerd via gcloud. Dit is inclusief verzoeken voor het wijzigen of maken van implementaties en resources, zoals insert en update.
 • 20 API-verzoeken per seconde.
 • 1000 actieve implementaties per project. Als u extra implementaties wilt maken, moet u eerst implementaties verwijderen.
 • Limiet van 1 MB voor door de gebruiker geleverde configuraties, inclusief de YAML-configuratie en alle imports.
 • Limiet van 1 MB voor uitgebreide configuraties. Wanneer uw configuratie volledig is uitgebreid, mag deze grootte niet worden overschreden.

Bovendien wordt u onderworpen aan quota die worden afgedwongen door andere Google Cloud-services die u gebruikt. Deployment Manager kan bijvoorbeeld niet meer virtuele machines van Compute Engine implementeren dan het beschikbare quotum voor uw project. Zie de quotuminformatie voor de specifieke Google Cloud Platform-services voor meer informatie.

Runtime Configurator

Runtime Configurator dwingt de volgende API-limieten en quota af:

 • 1200 query's per minuut (QPM) voor delete-, create- en update-verzoeken.
 • 600 QPM voor watch-verzoeken.
 • 6000 QPM voor get- en list-verzoeken.
 • 4 MB aan gegevens per project. Dit omvat alle gegevens die naar de Runtime Configurator-service zijn geschreven en de bijbehorende metadata.