Cloud Deployment Manager

Bulut kaynaklarını basit şablonlarla oluşturup yönetin

Ücretsiz Deneyin

Bulut Yönetimini Basitleştirin

Google Cloud Deployment Manager, yaml'yi kullanarak bildirim temelli formattaki uygulamanız için gereken tüm kaynakları belirtmenizi sağlar. Yapılandırmayı parametre haline getirmek ve yük dengeli, otomatik olarak ölçeklendirilmiş örnek grubu gibi yaygın dağıtım paradigmalarının yeniden kullanılmasını sağlamak için Python veya Jinja2 şablonlarından da yararlanabilirsiniz. Yapılandırmanızı kod olarak kullanıp tekrarlanabilir dağıtımlar gerçekleştirin.

Tekrarlanabilir Dağıtım İşlemi

Kaynakları oluşturma süreci, bu kaynakları tanımlayan yapılandırma dosyaları oluşturularak üst üste tekrar edilebilir ve tutarlı sonuçlar sunar.

Bildirim Temelli Dil

Çoğu araçta zorunluluk temelli bir yaklaşım kullanılır. Bu da, kullanıcının kaynakları oluşturup yapılandırmak için uygulanması gereken adımları tanımlamasını gerektirir. Bildirim temelli yaklaşımda ise kullanıcının, yapılandırmanın ne olması gerektiğini belirtmesi yeterlidir. Uygulanacak adımları sistem belirler.

Uygulamaya Odaklanma

Kullanıcı, her bir kaynağı ayrı ayrı dağıtmak yerine, uygulamayı veya hizmeti oluşturan kaynak gruplarına odaklanabilir.

Şablona Yönelik

Şablonlar, genellikle birlikte dağıtılan basitleştirmeler veya kaynak gruplarını (ör. örnek şablonu, örnek grubu ve otomatik ölçekleyici) oluşturmak için kullanılan temel öğelerden yararlanılabilmesini sağlar. Dağıtılacak resim, dağıtımın yapılacağı bölge veya dağıtılacak sanal makine sayısı gibi bilgileri tanımlamak için giriş değerleri değiştirilebilir. Bu yöntemle şablonlar parametre haline getirilerek tekrar tekrar kullanılabilir.

Cloud Deployment Manager'ın Özellikleri

Paralel Dağıtım
Aynı anda birçok kaynağı paralel olarak dağıtın.
Şablonlar
Hangi öğelerin dağıtılacağını programlı bir şekilde kontrol etmek için Python ve Jinja2 şablonu.
Güncellemeler
Dağıtım sırasında kaynakları ekleyin, silin ya da değiştirin.
Giriş ve Çıkış Parametreleri
Şablonlarınıza değişkenleri (ör. alt bölge, makine boyutu, makine sayısı, durum: test, üretim, hazırlama) geçirin ve çıkış değerlerini (ör. atanmış IP adresi, örneğe yönlendiren bağlantı) elde edin.
Şema Dosyaları
Parametreleri tanımlamak ve sınırlandırmak için JSON şeması.
Referanslar
Bir kaynak tanımı, bağımlılık üreterek ve kaynak oluşturma sırasını kontrol ederek farklı bir kaynağa referans olabilir.
Önizleme Modu
Değişiklikleri uygulamadan önce, Deployment Manager'ın oluşturma ya da güncelleme işleminde hangi değişiklikleri yapacağını görün.
Konsol Kullanıcı Arayüzü
Dağıtımlarınızı Google Cloud Console'da görüntüleyin. Burada, dağıtımınızın tamamını tek bir hiyerarşik görünümde inceleyebilirsiniz.

"Wix Media Group olarak, Google Cloud Platform'daki dağıtımlarımızı oluşturmak ve yönetmek için Deployment Manager'dan yararlanıyoruz. Bu sayede sistemleri çeşitli konumlarda kolaylıkla dağıtabiliyoruz. Ayrıca yeni hizmetleri rahatça sunabilmek için ihtiyacımız olan denetim olanağından ve kodumuzun farklı sürümlerini aynı anda dağıtabilme esnekliğinden yararlanıyoruz."

— Golan Parashi Altyapı Teknik Lideri, Wix Media Group

CLOUD DEPLOYMENT MANAGER FİYATLANDIRMASI

Deployment Manager, Cloud Platform kullanıcıları için ücretsizdir.

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Deployment Manager