Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Cloud Deployment Manager

Bulut kaynaklarını basit şablonlarla oluşturup yönetin.

Bu ürünün belgelerini görüntüleyin.

Açık bir dizüstü bilgisayarın solunda Jinja ve Phyton logoları, sağında ise html biçimlendirme kodlu mavi bir düğme yer alıyor. Dizüstü bilgisayardan veritabanlarına mavi, kesikli bir çizgi gidiyor. Mavi çizginin üzerinde süreklilik simgesi duruyor.

Bulut yönetimini basitleştirin

Google Cloud Deployment Manager, yaml kullanan bildirim temelli bir biçimde uygulamanız için gereken tüm kaynakları belirtmenizi sağlar. Yapılandırmayı parametreleştirmek ve yük dengeli, otomatik olarak ölçeklendirilmiş örnek grubu gibi yaygın dağıtım paradigmalarının yeniden kullanılmasını sağlamak için Python veya Jinja2 şablonlarını da kullanabilirsiniz. Yapılandırmanızı kod olarak kullanıp tekrarlanabilir dağıtımlar gerçekleştirin.

Cloud Shell'in görüldüğü bilgisayar ekranı. Ön planda birkaç belge. En üstteki belgede, sağ kenarında yeşil onay işaretleri olan özet bir liste bulunuyor.

Tekrarlanabilir dağıtım süreci

Kaynakları oluşturma süreci, bu kaynakları tanımlayan yapılandırma dosyaları oluşturularak üst üste tekrar edilebilir ve tutarlı sonuçlar sunar.

Üzerindeki metnin bir kısmının konuşma balonu olarak gösterildiği bilgisayar ekranı ve ekranın yanında erkek bir konuşmacı simgesi.

Bildirim temelli dil

Çoğu araçta zorunluluk temelli bir yaklaşım kullanılır. Bu da, kullanıcının kaynakları oluşturup yapılandırmak için uygulanması gereken adımları tanımlamasını gerektirir. Bildirim temelli yaklaşımda ise kullanıcının, yapılandırmanın ne olması gerektiğini belirtmesi yeterlidir. Uygulanacak adımları sistem belirler.

Kıvrılarak giden noktalı bir çizgi, çizginin üzerindeki belgelere odaklanan üç büyüteç.

Uygulamaya odaklanma imkanı

Kullanıcı, her bir kaynağı ayrı ayrı dağıtmak yerine, uygulamayı veya hizmeti oluşturan kaynak gruplarına odaklanabilir.

Metin modüllerinin gösterildiği bir bilgisayar ekranı ve ekranın solunda alt alta üç açma/kapatma düğmesi.

Şablon odaklı

Şablonlar, genellikle birlikte dağıtılan soyutlamalar veya kaynak grupları (örnek şablonu, örnek grubu ve otomatik ölçekleyici gibi) oluşturmak için yapı taşlarının kullanılmasına olanak tanır. Dağıtılacak görüntüyü, dağıtımın yapılacağı bölgeyi veya dağıtılacak sanal makine sayısını tanımlamak için giriş değerleri değiştirilebilir. Bu yöntem, şablonların parametre haline getirilerek tekrar tekrar kullanılmasına olanak tanır.

Özellikler

Paralel dağıtım

Aynı anda birçok kaynağı paralel olarak dağıtın.

Şablonlar

Hangi öğelerin dağıtılacağını programlı bir şekilde kontrol etmenizi sağlayan Python ve Jinja2 şablonu.

Güncellemeler

Kaynakları dağıtım sırasında ekleyin, silin veya değiştirin.

Giriş ve çıkış parametreleri

Şablonlarınıza değişkenleri (ör. alt bölge, makine boyutu, makine sayısı, durum: test, üretim, hazırlık) iletin ve çıkış değerleri (ör. atanmış IP adresi, örneğe yönlendiren bağlantı) elde edin.

Şema dosyaları

Parametreleri tanımlamak ve sınırlandırmak için JSON şeması.

Referanslar

Bir kaynak tanımı başka bir kaynağa referans vererek bağımlı oluşturabilir ve kaynak oluşturma sırasını kontrol edebilir.

Önizleme modu

Değişiklikleri uygulamadan önce, Deployment Manager'ın oluşturma ya da güncelleme işleminde hangi değişiklikleri yapacağına bakın.

Konsol Kullanıcı Arayüzü

Dağıtımlarınızı Google Cloud Console'da görüntüleyin. Burada, dağıtımınızın tamamını tek bir hiyerarşik görünümde inceleyebilirsiniz.

Wix Media Group olarak, Google Cloud Platform'daki dağıtımlarımızı oluşturmak ve yönetmek için Deployment Manager'dan yararlanıyoruz. Bu sayede sistemleri çeşitli konumlarda kolaylıkla dağıtabiliyoruz. Ayrıca yeni hizmetleri rahatça sunabilmek için ihtiyacımız olan denetim olanaklarından ve kodumuzun farklı sürümlerini aynı anda dağıtabilme esnekliğinden yararlanıyoruz.

- Golan Parashi, Altyapı Teknik Lideri, Wix Media Group

Teknik kaynaklar

Fiyatlandırma

Deployment Manager, Google Cloud Platform müşterilerine ücretsiz olarak sunulur.

Bir sonraki adımı atın

300 ABD doları değerinde ücretsiz kredi ve 20'den fazla daima ücretsiz ürün ile Google Cloud'da derlemeye başlayın.

Başlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Güvenilir bir iş ortağıyla çalışın
Göz atmaya devam edin