Cloud Deployment Manager

Maak en beheer cloudresources met eenvoudige templates

Kosteloos uitproberen

Vereenvoudig uw cloudbeheer

Met Google Cloud Deployment Manager kunt u alle resources die u voor uw app nodig heeft in een declaratieve indeling opgeven met yaml. U kunt ook Python- of Jinja2-templates gebruiken om parameters op te geven voor de configuratie en hergebruik toe te staan van veelvoorkomende implementatieparadigma's, zoals een load balanced, automatisch geschaalde instantiegroep. Behandel uw configuratie net als code en voer herhaalbare implementaties uit.

Herhaald implementatieproces

Door configuratiebestanden te maken die resources definiëren, kunt u het proces voor het maken van deze resources keer op keer herhalen met consistente resultaten.

Declaratieve taal

Veel tools gebruiken een imperatieve aanpak, waarmee de gebruikers moeten opgeven welke stappen moeten worden gezet om resources te maken en te configureren. Een declaratieve aanpak laat de gebruiker bepalen hoe de configuratie moet worden en laat het systeem bepalen welke stappen hiervoor moeten worden gezet.

Focus op de app

De gebruiker kan zich richten op de verzameling van resources waar de app of service uit bestaat en hoeft niet elke resource afzonderlijk te implementeren.

Gebaseerd op templates

Templates maken het mogelijk om bouwblokken te gebruiken om abstracties of verzamelingen van resources te maken die over het algemeen samen worden geïmplementeerd (zoals een instantietemplate, een instantiegroep en een autoscaler). Voor deze templates kunnen parameters worden opgegeven, waardoor de templates keer op keer kunnen worden gebruikt. Verander de invoerwaarden om op te geven welke image moet worden geïmplementeerd, in welke zone moet worden geïmplementeerd en hoeveel VM's moeten worden geïmplementeerd.

Functies van Cloud Deployment Manager

Gelijktijdige implementatie
U kunt meerdere resources tegelijkertijd implementeren.
Templates
Python- en Jinja2-templates om programmatisch te bepalen wat er wordt geïmplementeerd.
Updates
Resources in de implementatie toevoegen, wijzigen of verwijderen.
Invoer- en uitvoerparameters
Variabelen (zoals zone, machinegrootte, aantal machines, status: test, prod, staging) doorgeven aan uw templates en uitvoerwaarden terugkrijgen (zoals toegekend IP-adres, link naar de instantie).
Schemabestanden
JSON-schema voor het definiëren en inperken van parameters.
Referenties
Een resourcedefinitie kan verwijzen naar een andere resource, waarmee afhankelijkheden worden gemaakt en de volgorde van het maken van resources wordt bepaald.
Voorbeeldmodus
U kunt, voor u de wijzigingen toewijst, bekijken welke wijzigingen Deployment Manager zal maken met de maak- of updatebewerking.
Console-UI
U kunt uw implementaties in de Google Cloud Console bekijken. U ziet in één hiërarchisch overzicht een weergave van uw volledige implementatie.

"Wix Media Group vertrouwt op Deployment Manager om onze implementaties op Google Cloud Platform te maken en te beheren. We kunnen heel eenvoudig systemen op meerdere locaties implementeren, we hebben de controle die we nodig hebben om nieuwe services uit te rollen en ook nog eens de flexibiliteit om meerdere versies van onze code tegelijkertijd te implementeren."

— Golan Parashi Infrastructure Technical Lead bij Wix Media Group

PRIJZEN VAN CLOUD DEPLOYMENT MANAGER

Deployment Manager kan door klanten van Cloud Platform zonder extra kosten worden gebruikt.

Feedback verzenden over...

Cloud Deployment Manager