Stackdriver Debugger

Onderzoek het gedrag van uw code in productie

Kosteloos uitproberen

Gedetailleerde prestatie-inzichten en analyses

Stackdriver Debugger is een functie van Google Cloud Platform waarmee u de status van een app op alle codelocaties kunt inspecteren zonder logboekinstructies en zonder uw apps te stoppen of te vertragen. Uw gebruikers ondervinden geen enkele hinder van de foutopsporing. Met de foutopsporingstool voor productie kunt u de lokale variabelen en de aanroepstack vastleggen en herleiden tot een specifieke regellocatie in uw broncode. U kunt hiermee de productiestatus van uw app analyseren om te zien hoe uw code in productie functioneert.

Foutopsporing in productie

Met Stackdriver Debugger kunt u een momentopname van de status van uw app maken en deze met enkele muisklikken herleiden naar de broncode. U hoeft geen logboekinstructies toe te voegen. Alle lokale variabelen en de aanroepstack op een specifieke regellocatie worden bij de eerste keer dat een van de instanties de code uitvoert, vastgelegd. Deze kunt u vervolgens in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface bekijken.

Meerdere bronopties

Gebruik Stackdriver Debugger met meerdere bronopties of zelfs helemaal zonder broncode. Als u geen toegang heeft tot de broncode, kunt u een bestandsnaam en regelnummer opgeven om een momentopname te maken. U kunt de bron ook uploaden naar de foutopsporingstool, de foutopsporingstool verbinden met lokale bronbestanden, of cloudbronopslagplaatsen zoals Google Cloud Source Repository, Github of Bitbucket gebruiken.

Spoor samen fouten op

U kunt eenvoudig met andere teamleden samenwerken door uw foutopsporingssessie te delen. Het delen van een foutopsporingssessie vereist slechts het versturen van een URL.

Gebruik uw workflows

Stackdriver Debugger is geïntegreerd in bestaande ontwikkelaarsworkflows. Start Debugger op en u kunt direct momentopnamen maken vanuit Logging, Error Reporting, dashboards, IDE's en de opdrachtregelinterface.

Functies van Stackdriver Debugger

Onderzoek het gedrag van uw code in productie

Fouten opsporen in momentopnamen
Leg de status van uw app in productie vast op een specifieke regellocatie.
Voorwaardelijke momentopnamen
Gebruik een eenvoudige expressie in de taal van de app, die moet resulteren in 'waar' om momentopnamen van de app te maken.
IDE-integratie
Gebruik Stackdriver Debugger binnen uw IDE.
Eenvoudig in te stellen
Debugger is automatisch ingeschakeld voor alle apps van Google App Engine.

Prijzen voor Stackdriver Debugger

Stackdriver Debugger is kosteloos te gebruiken voor alle klanten van Google Cloud Platform.