Stackdriver Debugger

Onderzoek het gedrag van uw code in productie

Kosteloos uitproberen

Foutopsporing in apps in realtime

Stackdriver Debugger is een functie van het Google Cloud Platform waarmee u de status van een actieve app in realtime kunt bekijken zonder deze te stoppen of te vertragen. U kunt de aanroepstack en variabelen op elke locatie in uw broncode vastleggen zonder gevolgen voor uw gebruikers. U kunt de functie gebruiken om het gedrag van uw code in productie te begrijpen en om de staat ervan te analyseren om moeilijk op te sporen bugs te vinden.

Foutopsporing in productie

Stackdriver Debugger kan worden gebruikt met productie-apps. Met een paar muisklikken kunt u een momentopname maken van uw actieve app-status of een nieuwe logboekinstructie injecteren. De eerste keer dat een instantie die code uitvoert, legt een momentopname de aanroepstack en variabelen vast op een specifieke codelocatie. Het geïnjecteerde logboekpunt gedraagt zich alsof het deel uitmaakt van de geïmplementeerde code en schrijft de logberichten naar dezelfde logboekstream. Deze kunt u gebruiken in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface.

Meerdere bronopties

Stackdriver Debugger is gemakkelijker te gebruiken als de broncode beschikbaar is. De functie weet hoe de juiste versie van de broncode moet worden weergegeven wanneer een versiebeheersysteem wordt gebruikt, zoals Google Cloud Source Repository, GitHub, Bitbucket of GitLab. Wanneer andere bronopslagplaatsen worden gebruikt, kunt u de bronbestanden uploaden als onderdeel van uw build- en implementatieproces. Er kunnen ook lokale bestanden weergeven als de functie wordt gebruikt voor lokale ontwikkeling. Als u geen toegang tot de broncode heeft, typt u de bestandsnaam en het regelnummer rechtstreeks in de gebruikersinterface om een momentopname te maken of een logboekpunt te injecteren.

Spoor samen fouten op

U kunt eenvoudig met andere teamleden samenwerken door uw foutopsporingssessie te delen. Het delen van een foutopsporingssessie vereist slechts het versturen van de URL van de console.

Gebruik uw workflows

Stackdriver Debugger is geïntegreerd in bestaande ontwikkelaarsworkflows. Start Debugger en u kunt direct momentopnamen maken vanuit Logging, Error Reporting, dashboards, IDE's en de opdrachtregelinterface van gcloud.

Functies van Stackdriver Debugger

Onderzoek het gedrag van uw code in productie

Fouten opsporen in momentopnamen
Leg de status van uw app in productie vast op een specifieke regellocatie.
Fouten opsporen in logboekpunten
Injecteer een nieuwe logboekinstructie op aanvraag op een specifieke regellocatie.
Voorwaardelijke foutopsporing
Leg een momentopname vast of schrijf een logboekpuntbericht alleen wanneer u het nodig heeft. Dit doet u met een eenvoudige voorwaardelijke expressie in de taal van uw app.
IDE-integratie
Gebruik Stackdriver Debugger binnen uw IDE.
Eenvoudig in te stellen
Debugger wordt automatisch ingeschakeld voor App Engine-apps. Volg eenvoudige stappen om het in te schakelen voor Kubernetes Engine of Compute Engine.

Prijzen voor Stackdriver Debugger

Stackdriver Debugger is kosteloos te gebruiken voor alle klanten van Google Cloud Platform.

Feedback verzenden over...

Stackdriver Debugger