Limieten

Op deze pagina worden de productielimieten voor Google Cloud Datastore beschreven.

Limiet Hoeveelheid
Maximale grootte van een API-verzoek.

Deze limiet geldt wanneer Cloud Datastore buiten Google App Engine wordt gebruikt. Als Cloud Datastore vanuit App Engine wordt gebruikt, is de limiet afhankelijk van de gebruikte clientbibliotheek.

10 MiB
Maximale transactiegrootte 10 MiB
Maximale entiteitgrootte 1.048.572 bytes
(1 MiB - 4 bytes)
Maximale diepte van geneste entiteitwaarden 20
Maximaal aantal entiteitgroepen dat in een transactie kan worden gebruikt 25
Maximale snelheid waarmee naar een entiteitgroep kan worden geschreven.

Entiteiten kunnen in batches naar een entiteitgroep worden geschreven. Zo kunt u meerdere entiteiten naar een entiteitgroep schrijven zonder de limiet te overschrijden.

1 per sec.
Maximaal aantal entiteiten dat aan een Commit-bewerking in de Cloud Datastore API kan worden doorgegeven 500
Maximaal aantal sleutels dat is toegestaan voor een AllocateIds-bewerking in de Cloud Datastore API 500
Maximaal aantal sleutels dat is toegestaan voor een Lookup-bewerking in de Cloud Datastore API 1000
Maximale grootte van de UTF-8-codering van een geïndexeerde tekenreeksproperty 1500 bytes
Maximale grootte van een niet-geïndexeerde property 1.048.487 bytes
(1 MiB - 89 bytes)
Maximale som van de grootten van de vermeldingen in de samengestelde index van een entiteit 2 MiB
Maximaal aantal samengestelde indexen voor een project 200
Maximale som van het volgende voor een entiteit:
  • Het aantal waarden voor geïndexeerde property's
  • Het aantal vermeldingen in samengestelde indexen
20.000
Maximaal aantal export- en importverzoeken voor een project dat samen per minuut is toegestaan 20
Maximaal aantal gelijktijdige exporten en importen.

Wanneer het export- of importverzoek een entity_filter specificeert, telt iedere combinatie van een gefilterde soort en naamruimte als een afzonderlijke bewerking voor deze limiet. Voorbeeld:

Een verzoek met kinds=['foo', 'bar'] en namespace_ids=['', 'ns1']
resulteert in vier exporten die meetellen voor deze limiet: [('', 'foo'), ('', 'bar'), ('ns1', 'foo'), ('ns1', 'bar')]

50

Volgende stap