Prijzen van Dataproc

De prijzen voor Dataproc zijn gebaseerd op de grootte van de Dataproc-clusters en de duur van uitvoering. De grootte van een cluster is gebaseerd op het totale aantal virtuele CPU's (vCPU's) in het gehele cluster, inclusief de hoofdnode en de node-punten. De duur van een cluster is de tijdsduur tussen het maken en het verwijderen van het cluster.

De prijsformule voor Dataproc luidt: $0.010 * # of vCPUs * hourly duration.

Hoewel de prijsformule is uitgedrukt in een uurtarief, worden alle Dataproc-clusters per seconde gefactureerd, met een minimale facturering van één minuut. Het gebruik wordt uitgedrukt in fracties van uren (30 minuten wordt bijvoorbeeld uitgedrukt als 0,5 uur) om het uurtarief op het gebruik per seconde toe te passen.

Dataproc-prijzen komen boven op de prijs per Compute Engine-instantie voor elke virtuele machine (zie Gebruik van andere Google Cloud-resources).

Prijsvoorbeeld

Laten we als voorbeeld kijken naar een cluster (met hoofdnodes en node-punten) waarvan de volgende configuratie wordt uitgevoerd:

Item Machinetype Virtuele CPU's Gekoppelde persistente schijf Aantal in cluster
Hoofdnode n1-standard-4 4 500 GB 1
Node-punten n1-standard-4 4 500 GB 5

Dit Dataproc-cluster heeft 24 virtuele CPU's: 4 voor de hoofdnode en 20 verspreid over de node-punten. Voor facturering van Dataproc zouden de prijzen voor dit cluster zijn gebaseerd op die 24 virtuele CPU's en de tijd dat het cluster is uitgevoerd (ervan uitgaande dat er geen nodes zijn afgeschaald of verwijderd). Als het cluster 2 uur wordt uitgevoerd, wordt de prijs van Dataproc berekend op basis van de volgende formule:

Dataproc charge = # of vCPUs * hours * Dataproc price = 24 * 2 * $0.01 = $0.48

In dit voorbeeld worden er naast de Dataproc-kosten voor dit cluster ook kosten in rekening gebracht voor Compute Engine en de beschikbare ruimte op de persistente standaardschijf (zie Gebruik van andere Google Cloud-resources). De rekentool voor facturering kan worden gebruikt om die afzonderlijke Google Cloud-resourcekosten te bepalen.

Gebruik van andere Google Cloud-resources

Dataproc is een beheerde en geïntegreerde oplossing, en is daarmee ontworpen als laag bovenop andere Google Cloud-technologieën. Dataproc-clusters maken gebruik van de volgende resources, elk gefactureerd tegen een eigen prijs:

Dataproc-clusters kunnen optioneel de volgende resources gebruiken, elk gefactureerd tegen een eigen prijs: