Cloud Dataproc & Cloud SDK

In addition to using the Cloud Dataproc APIs or the Cloud Dataproc UI, you can access Cloud Dataproc using Cloud SDK's gcloud dataproc commands.

Install the Cloud SDK

To use the gcloud command-line tool, install the Cloud SDK by following the instructions at installation and quick start.

gcloud dataproc reference

Go to the gcloud dataproc reference page to learn how to use gcloud dataproc commands.

Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Cloud Dataproc Documentation
Behöver du hjälp? Besök vår supportsida.