with Parameter

Merge transform: Specifies the delimiter between columns that are merged. If this parameter is not specified, no delimiter is applied.

Replace transform: Specifies the replacement value.

Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Google Cloud Dataprep Documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.