HTTP Code Data Type

Values of these data types are three-digit numeric values, which correspond to recognized HTTP Status Codes.

If your column contains three-digit numbers in the following ranges, it may be typed as Http Code.

Supported Values:

  • 100 - 102
  • 200 - 208
  • 300 - 308
  • 400 - 409
  • 400 - 459
  • 500 - 509
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Google Cloud Dataprep Documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.