Email Address Data Type

This data type matches text values that are properly formatted email addresses.

Data in the following format is likely to be typed as email addresses:

String@String.aaa
String@String.aaaa

where:

  • String - any set of readable characters of 1 or more characters in length
  • aaa or aaaa - three-letter or four-letter suffix
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Google Cloud Dataprep Documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.