EXAMPLE - Numeric Functions

This example demonstrate the following numeric functions:

Source:

ValueAValueB
82
104
1510
56

Transform:

Execute the following transforms:

derive type:single value:ADD(ValueA, ValueB) as:'add'

derive type:single value:SUBTRACT(ValueA, ValueB) as:'subtract'

derive type:single value:MULTIPLY(ValueA, ValueB) as:'multiply'

derive type:single value:DIVIDE(ValueA, ValueB) as:'divide'

derive type:single value:MOD(ValueA, ValueB) as:'mod'

derive type:single value:NEGATE(ValueA) as:'negativeA'

derive type:single value:LCM(ValueA, ValueB) as:'lcm'

Results:

With a bit of cleanup, your dataset results might look like the following:

ValueAValueBlcmnegativeAmoddividemultiplysubtractadd
828-80416610
10420-1022.540614
151030-1551.5150525
5630-550.83333333330-111
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Google Cloud Dataprep Documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.