EXAMPLE - Exponentional Functions

The following example demonstrates how the exponential functions work together. These functions include the following:

Source:

rowNumX
1-2
21
30
41
52
63
74
85

Transform:

derive type:single value: EXP (X) as: 'expX'

derive type:single value: LN (expX) as: 'ln_expX'

derive type:single value: LOG (X) as: 'logX'

derive type:single value: POW (10,logX) as: 'pow_logX'


Results:

In the following, (null value) indicates that a null value is generated for the computation.

rowNumXexpXln_expXlogXpow_logX
1-20.1353352832366127-2(null value)(null value)
2-10.1353352832366127-0.9999999999999998(null value)(null value)
3010(null value)0
412.718281828459045101
527.389056098930649520.301029995663981141.9999999999999998
6320.08553692318766830.477121254719662443
7454.5981500331442340.60205999132796233.999999999999999
85148.4131591025765750.69897000433601874.999999999999999
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Google Cloud Dataprep Documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.