EXAMPLE - Comparison Functions1

This simple example demonstrate available comparison functions:

Source:

colAcolB
111
210
39
48
57
66
75
84
93
102
111

Transform:

Add the following transforms to your recipe, one for each comparison function:

derive type:single value:LESSTHAN(colA, colB) as:'lt'

derive type:single value:LESSTHANEQUAL(colA, colB) as:'lte'

derive type:single value:EQUAL(colA, colB) as:'eq'

derive type:single value:NOTEQUAL(colA, colB) as:'neq'

derive type:single value:GREATERTHAN(colA, colB) as:'gt'

derive type:single value:GREATERTHANEQUAL(colA, colB) as:'gte'

Results:

colAcolBgtegtneqeqltelt
111falsefalsetruefalsetruetrue
210falsefalsetruefalsetruetrue
39falsefalsetruefalsetruetrue
48falsefalsetruefalsetruetrue
57falsefalsetruefalsetruetrue
66truefalsefalsetruetruefalse
75truetruetruefalsefalsefalse
84truetruetruefalsefalsefalse
93truetruetruefalsefalsefalse
102truetruetruefalsefalsefalse
111truetruetruefalsefalsefalse
Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Google Cloud Dataprep Documentation
Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.