com.google.cloud.dataflow.sdk.options (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.options

Defines PipelineOptions for configuring pipeline execution.

See: Description

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.options Description

Defines PipelineOptions for configuring pipeline execution.

PipelineOptions encapsulates the various parameters that describe how a pipeline should be run. PipelineOptions are created using a PipelineOptionsFactory.


Var denne siden nyttig? Si fra hva du synes:

Send tilbakemelding om ...

Trenger du hjelp? Gå til brukerstøttesiden vår.