com.google.cloud.dataflow.sdk.coders.protobuf (Google Cloud Dataflow SDK 1.9.1 API)

Google Cloud Dataflow SDK for Java, version 1.9.1

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.coders.protobuf

Defines a Coder for Protocol Buffers messages, ProtoCoder.

See: Description

  • Class Summary 
    Class Description
    ProtoCoder<T extends com.google.protobuf.Message>
    A Coder using Google Protocol Buffers binary format.

Package com.google.cloud.dataflow.sdk.coders.protobuf Description

Defines a Coder for Protocol Buffers messages, ProtoCoder.
See Also:
ProtoCoder


Us ha resultat útil aquesta pàgina? Feu-nos-ho saber:

Envia suggeriments sobre...

Necessiteu ajuda? Visiteu la nostra pàgina d'assistència.