Fiyatlandırma

Fiyatlandırmaya genel bakış

Data Catalog ücretleri şunlar için alınır:

 1. Meta veri depolama: İşletme meta verileri ve Data Catalog tarafından kullanılan tüm şirket içi meta veriler. Meta veri depolama, 1 GiB 1.073.741.824 bayt olacak şekilde ikili gigabayt (GiB) cinsinden ölçülür. Bu ölçüm birimi gibibyte olarak da bilinir.
 2. Data Catalog API çağrıları: Data Catalog okuma, yazma ve arama API çağrıları.

Meta veri depolama ve API çağrısı ücretleri günlük olarak hesaplanır. Faturaya yansıtılmayan kullanımı, Google Cloud Console üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Meta veri depolama

Data Catalog meta veri depolama şunları içerir:

 • İşletme meta verileri:
  • Data Catalog etiket şablonları ve etiketleri
  • Data Catalog tarafından alınan şirket içi meta veriler.

Data Catalog meta veri depolama şunları içermez:

 • Başka hizmetler tarafından depolanan teknik meta veriler (örneğin, başka bir Google Cloud hizmeti tarafından depolanan veri kümesi tablosu ve sütun adları).

Bir etikete yönelik meta veri depolama ücretleri, etiket şablonunun oluşturulduğu projeye faturalandırılır.

Data Catalog meta verileri Cloud Spanner'da depolanır. Data Catalog, kısa bir zaman aralığı sırasında Cloud Spanner tablolarında bulunan meta verilerin ortalama miktarını ölçer. Faturalandırma için bu ölçümler birleştirilerek bir aylık ortalama değer belirlenir ve bu değer aylık ücretle çarpılır. Aşağıdaki Meta veri depolama fiyatlandırma tablosunda gösterildiği gibi, meta veri depolamanın ilk bir MiB'ı için müşterilerden ücret alınmaz.

Meta veri depolama fiyatlandırması

Aylık ortalama depolama Aylık fiyat
1 MiB'a kadar Ücretsiz
1 MiB'ın üzerinde Her ay GiB başına 100 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

API çağrıları

Data Catalog API çağrıları, Data Catalog Kullanıcı Arayüzü'nden gönderilen API çağrıları dahil; Data Catalog okuma, yazma ve arama API çağrılarını içerir.

Ücretler API çağrısının yapıldığı zamanda seçilmiş olan projeye faturalandırılır.

Data Catalog, API çağrılarının sayısını hesaplar ve ardından bu sayıyı ücretle çarpar. Aşağıdaki Data Catalog API çağrıları fiyatlandırma tablosunda gösterildiği gibi, bir aydaki ilk 1 milyon API çağrısı için ücret alınmaz.

Data Catalog API çağrıları fiyatlandırması

API çağrıları Fiyat
Ayda 1 milyon Ücretsiz
Ayda 1 milyonun üzerinde Her 100.000 API çağrısı için 10 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Fiyatlandırma örnekleri

 • A Kullanıcısı, küçük etiketler (her biri 1.000 baytlık) oluşturur ve uygular. Ayda 100 ABD doları karşılığında kullanıcı 1 GiB meta veri depolayabilir; bu da yaklaşık 1 milyon etikete denk gelir. Kullanıcı her tabloya bir tane etiket uygularsa toplamda 1 milyon tabloya etiket uygulayabilir.

 • B Kullanıcısı, ayın 10’unda her biri 1.000 bayt olan 1 milyon etiket oluşturur ve ayın 20’sinde bu etiketleri siler. Bu kullanıcıdan 100 ABD doları (1.000 x 1 milyon = 1 GiB) / ayın üçte biri = 33,00 ABD doları ücret alınır.

 • C Kullanıcısı, büyük etiketler (her biri 10.000 baytlık) oluşturur ve uygular. Ayda 100 ABD doları karşılığında kullanıcı 1 GiB meta veri depolayabilir; bu da yaklaşık 100.000 etikete denk gelir. Kullanıcı her tabloya bir tane etiket uygularsa toplamda 100.000 tabloya etiket uygulayabilir.

 • D Kullanıcısı; ETL, Veri Yönetimi, Veri Kalitesi ve diğer şablonlardan oluşan 10 şablon oluşturur ve bu 10 şablonun her birini kullanarak büyük etiketler (her biri 10.000 baytlık) uygular. Ayda 100 ABD doları karşılığında kullanıcı 1 GiB meta veri depolayabilir; bu da yaklaşık 100.000 etikete denk gelir. Kullanıcı her tabloya 10 tane etiket uygularsa toplamda 10.000 tabloya etiket uygulayabilir.