Quota en limieten

In dit document vindt u de huidige contentlimieten en verzoekquota's voor Data Catalog. Deze limieten zijn van toepassing op elk Google Cloud Console-project en elke organisatie, en worden door alle apps en IP-adressen gedeeld.

Contentlimieten

De Data Catalog API dwingt de volgende contentlimieten af:

Contentlimiet Waarde
Maximum aantal items
(wachttijd van zoekresultaten kan toenemen als dit wordt overschreden)
100 miljoen
MB per item 10 MB
Maximum aantal zoekresultaten per pagina 1000
Velden per TagTemplate 500
Lengte veldnaam in TagTemplate 512 bytes
Lengte resourcenaam in TagTemplate 512 bytes
Lengte tekenreeksveld in TagTemplate 10.000 bytes
Maximum aantal enum-waarden in TagTemplate 100
Tags per item 1000

Verzoekquota

De QPS van projecten in een organisatie worden samen toegevoegd om de QPS van de organisatie te berekenen. Het project en de organisatie hebben hetzelfde QPS-quotum. Dankzij deze flexibiliteit kunnen gebruikers een quotum aan de projecten van de organisatie toewijzen.

QPS-quotum Waarde
Lezen 100
Schrijven 25
Zoeken 15

Overige quota

Quotumverhogingen

Momenteel kunnen de quota voor Data Catalog niet worden verhoogd.