Severity

Note provider-assigned severity/impact ranking.

Enums
SEVERITY_UNSPECIFIED Unknown.
MINIMAL Minimal severity.
LOW Low severity.
MEDIUM Medium severity.
HIGH High severity.
CRITICAL Critical severity.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Container Registry Documentation