Severity

Note provider-assigned severity/impact ranking

Enums
SEVERITY_UNSPECIFIED Unknown Impact
MINIMAL Minimal Impact
LOW Low Impact
MEDIUM Medium Impact
HIGH High Impact
CRITICAL Critical Impact
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Container Registry