Severity

Note provider-assigned severity/impact ranking

Enums
SEVERITY_UNSPECIFIED Unknown Impact
MINIMAL Minimal Impact
LOW Low Impact
MEDIUM Medium Impact
HIGH High Impact
CRITICAL Critical Impact
Kunde den här sidan hjälpa dig? Berätta:

Skicka feedback om ...

Container Registry