Tek kiracılı düğüm fiyatlandırması

Bu sayfada tek kiracılı düğüm çalıştırmanın maliyeti açıklanmaktadır. Diğer Google Cloud ürünleri hakkında bilgi edinmek için Tüm fiyatlandırmalar'ı inceleyin.

Compute Engine, aşağıdaki fiyat tablosuna göre kullanım ücreti alır. Her faturalandırma döneminin sonunda, önceki kullanımı ve ücretleri yansıtan bir fatura gönderilir. Bu sayfadaki fiyatlar ABD doları (USD) cinsinden gösterilmiştir.

Compute Engine'de disk boyutu, makine türü, bellek ve ağ kullanımı, gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ayrıca fiyatlandırma bilgileri aşağıdaki seçeneklerle sunulur:

Tek kiracılı düğüm faturalandırması

Tek kiracılı düğüm, yalnızca projenizin sanal makine örneklerini barındırmak için kullanılan bir fiziksel Compute Engine sunucusudur. Tek kiracılı düğümler oluşturduğunuzda hem tek kiracılı düğümlerdeki tüm vCPU ve bellek kaynakları için hem de altta yatan tüm vCPU ve bellek kaynaklarının maliyetinin %10'unu oluşturan tek kiracı primi için faturalandırılırsınız. Bu prim için uzun süreli kullanım indirimleri uygulanır ama taahhütlü kullanım indirimleri uygulanmaz.

Düğümü oluşturduktan sonra bu düğüme sanal makineler yerleştirebilirsiniz. Bu sanal makineler, ek ücret talep edilmeden çalışır. Kalıcı diskler veya premium görüntüler gibi ek kaynaklar eklemeniz durumunda bu maliyetlerden siz sorumlu olursunuz.

Tüm düğüm türleri için:

  • vCPU'lar ve bellek GB'ı için en az 1 dakikalık ücret alınır. Örneğin, 30 saniye boyunca bir tek kiracılı düğüm çalıştırırsanız 1 dakikalık kullanım için faturalandırılırsınız.

  • 1 dakikalık kullanımdan sonra tek kiracılı düğümler 1 saniyelik artışlarla faturalandırılır.

Düğüm türünün fiyatı şunlara bağlıdır:

Örneğin, n1-node-96-624 tek kiracılı düğüm türünün 96 vCPU'su ve 624 GB belleği vardır. Bir tek kiracılı düğüm oluşturduğunuzda 96 vCPU ve 624 GB belleğin maliyetiyle birlikte %10'luk sabit tek kiracı primi için faturalandırmanız başlar. Taahhütlü kullanım indirimleri veya uzun süreli kullanım indirimleri üzerinden indirimler uygulanabilir.

Aşağıdaki tabloda tek kiracılı düğüm isteğe bağlı fiyatıyla 1 yıllık ve 3 yıllık taahhütlü kullanım indirimi fiyatları karşılaştırılmıştır. Bu değerlere %10 tek kiracı primi ve uygulanabilen herhangi bir uzun süreli kullanım indirimi dahildir.

İsteğe bağlı fiyatını hesaplama

Çeşitli düğüm türlerinin vCPU'ları ve bellekleri eşleşen makine türlerine göre faturalandırılır. Örneğin n1-node-96-624 düğüm türünün vCPU'ları ve belleği, n1 vCPU ve bellek fiyatlarına göre faturalandırılır.

us-west1 bölgesinde, herhangi bir uzun süreli kullanım veya taahhütlü kullanım indirimi hesaba katılmadığında n1-node-96-624 düğüm türü için saatlik ücret şöyledir:

vCPU taban fiyatı (96 vCPU x 0,031611 ABD doları/saat) 3,034656 ABD doları/saat
Bellek taban fiyatı (624 GB x 0,004237 ABD doları/saat) + 2,643888 ABD doları/saat
Toplam taban fiyat = 5,678544 ABD doları/saat
%10 tek kiracı primi + 0,5678544 ABD doları/saat
Saatlik maliyet = 6,2463984 ABD doları/saat
Saat/ay x 730,0
Aylık maliyet = 4.559,870832 ABD doları

Uzun süreli kullanım indirimlerini hesaplama

vCPU, bellek ve tek kiracılı premium için uzun süreli kullanım indirimleri uygulanır. Tek kiracılı düğüm türleri doğrudan makine türlerine eşlenir ve uzun süreli kullanım indirimleri hesaplanırken tek kiracılı düğümler tarafından kullanılan vCPU'lar ve bellek, önceden tanımlanmış vCPU'lar ve bellek olarak faturalandırılır. Örneğin, doğrudan n1 makine türüne eşlenen bir n1-node-96-624 düğümü oluşturur ve bunu us-west1 bölgesinde ayda 730 saat boyunca çalıştırırsanız hesaplanan saatlik vCPU ve bellek fiyatları kullanıldığında aşağıdaki uzun süreli kullanım indirimini alırsınız:

vCPU taban fiyatı (96 vCPU x 0,031611 ABD doları/saat) 3,034656 ABD doları/saat
Bellek taban fiyatı (624 GB x 0,004237 ABD doları/saat) + 2,643888 ABD doları/saat
Toplam taban fiyat = 5,678544 ABD doları/saat
%10 tek kiracı primi + 0,5678544 ABD doları/saat
Saatlik maliyet = 6,2463984 ABD doları/saat
Saat/ay x 730,0
Uzun süreli kullanım indirimi x %70
Aylık uzun süreli kullanım indirimi toplamı = 3.191,9095824 ABD doları

Taahhütlü kullanım indirimlerini hesaplama

Taahhütlü kullanım indirimlerinde vCPU ve bellek üzerindeki taahhütleriniz, vCPU ve bellek maliyetlerini kapsar. Tek kiracılı düğüm kaynakları için %10 tek kiracı primini ödemeye devam edersiniz. vCPU'lar ve bellek zaten taahhütlü kullanım indirimi kapsamında olsa bile bu primlere uzun süreli kullanım indirimleri uygulanabilir.

Bir n1-node-96-624 düğümünün fiyatını aşağıdaki örneğe benzer bir formül kullanarak hesaplayabilirsiniz. Bu örnekte, 96 vCPU ile 624 GB bellek için uygulanan 3 yıllık taahhütlü kullanım indirimiyle birlikte bu düğümün ay boyunca tam 730 saat süreyle çalıştırılması için alınan tek kiracı primine uygulanan ve ayrıca hesaplanan bir uzun süreli kullanım indirimi gösterilmektedir.

Öncelikle düğüm türünün vCPU'ları ve belleği için uygulanan taahhütlü kullanım indirimli fiyatına göre 3 yıllık taahhütlü kullanım fiyatını hesaplayın:

vCPU CUD fiyatı (96 vCPU x 0,014225 ABD doları/saat) 1,3656 ABD doları/saat
Bellek CUD fiyatı (624 GB x 0,001907 ABD doları/saat) + 1,189968 ABD doları/saat
Toplam saatlik CUD fiyatı = 2,555568 ABD doları/saat

Ardından, vCPU ve RAM'in isteğe bağlı taban fiyatını kullanarak tek kiracı primini hesaplayın ve bu tutarı düğüm türüne göre değişen uzun süreli kullanım indirimiyle çarpın:

vCPU taban fiyatı (96 vCPU x 0,031611 ABD doları/saat) 3,034656 ABD doları/saat
Bellek taban fiyatı (624 vCPU x 0,004237 ABD doları/saat) + 2,643888 ABD doları/saat
Toplam taban fiyat = 5,678544 ABD doları/saat
Tek kiracı primi x %10
Uzun süreli kullanım indirimi x %70
Prim ve uzun süreli kullanım indirimiyle isteğe bağlı = 0,39749808 ABD doları/saat

Son olarak, toplam saatlik taahhütlü kullanım indirimli fiyatı prim ve uzun süreli kullanım indiriminin uygulandığı isteğe bağlı fiyata ekleyin ve elde edilen miktarı bir aydaki saat sayısıyla çarparak 3 yıllık CUD fiyatını bulun:

Toplam saatlik CUD fiyatı 2,555568 ABD doları/saat
Prim ve uzun süreli kullanım indirimiyle isteğe bağlı + 0,39749808 ABD doları/saat
3 yıllık CUD saatlik maliyeti = 2,953066 ABD doları/saat
Saat/ay x 730,0
3 yıllık CUD aylık maliyeti = 2.155,74 ABD doları/ay

Sonraki adım