Tek kiracılı düğüm fiyatlandırması

Bu sayfada Compute Engine tek kiracılı düğümleri için fiyat bilgileri açıklanmaktadır. Disk ve görüntüler, ağ iletişimi, GPU fiyatlandırması veya sanal makine örneği fiyatlandırması, bu sayfada ele alınmamıştır.

Compute Engine, aşağıdaki fiyat tablosuna göre kullanım ücreti alır. Her faturalandırma döneminin sonunda, önceki kullanımı ve ücretleri yansıtan bir fatura gönderilir. Bu sayfadaki fiyatlar ABD doları (USD) cinsinden gösterilmiştir.

Compute Engine'de disk boyutu, makine türü, bellek ve ağ kullanımı, gigabayt (GB) cinsinden hesaplanır. 1 GB, 230 bayt olarak kabul edilir. Bu ölçüm birimi, gibibayt (GiB) olarak da bilinir.

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

Ayrıca fiyatlandırma bilgileri aşağıdaki seçeneklerle sunulur:

Tek kiracılı düğümler

Tek kiracılı düğümler, belirli projenizden yalnızca sanal makine örneklerini barındıran fiziksel Compute Engine sunucularıdır. Düğümler oluşturduğunuzda düğümünüzün kapladığı vCPU, bellek ve bu kaynaklardaki %10'luk tek kiracılı premium için ödeme yaparsınız. Düğümü oluşturduktan sonra, sanal makine örneklerinizi bu düğüme yerleştirebilirsiniz. Örnekler, örnek için kullandığınız kalıcı diskler ve premium görüntüler gibi diğer kaynakların maliyeti haricinde hiçbir ek ücret gerektirmeden çalışır.

Tek kiracılı düğümdeki vCPU'larla belleğin fiyatı, temel fiyat ve %10 tek kiracılı premium şeklinde hesaplanır. Örneğin, us-west1 bölgesindeki her bir vCPU ve bellekteki her GB'ın saatlik fiyatı aşağıdaki gibidir:

$0.031611 for 1 vCPU + $0.0031611 for the 10% premium = $0.0347721/hour
$0.004237 for 1 GB of memory + $0.0004237 for the 10% premium = $0.0046607/hour

Tek kiracılı vCPU, bellek ve premium maliyetleri

Aşağıdaki tabloda vCPU, bellek ve %10 tek kiracılı premium için belirlenen temel fiyatlar karşılaştırılmaktadır. Taahhütlü kullanım indirimi kapsamında olmayan vCPU ve bellek, uzun süreli kullanım indiriminden yararlanabilir. Taahhütlü kullanım indirimlerinden yararlanırsanız bu kaynaklar için belirlenen temel fiyatlar taahhüt fiyatları olur. Taahhütlü kullanımda vCPU ve bellek için belirlenen %10'luk tek kiracılı premium, taahhütsüz kullanım için belirlenen premium ile aynıdır.

Aşağıdaki tabloda tek kiracılı vCPU, bellek ve %10 tek kiracılı premium için belirlenen temel fiyatlar gösterilmiştir. Temel vCPU ve bellek fiyatları, uzun süreli kullanım indirimleri veya taahhütlü kullanım indirimlerinden yararlanmak için uygundur. %10 tek kiracılı premium, sadece uzun süreli kullanım indirimlerinden yararlanmaya uygundur.

Uzun süreli kullanım indirimlerini hesaplamak amacıyla, tek kiracılı düğümler tarafından kullanılan vCPU ve bellek de önceden tanımlanmış vCPU ve bellek olarak faturalandırılır.

İndirimler dahil tek kiracılı fiyatlandırmanın hesaplanması

vCPU, bellek ve tek kiracılı premium için uzun süreli kullanım indirimleri uygulanır. Örneğin bir n1-node-96-624 düğümünü us-west1 bölgesinde ayda 730 saat boyunca çalıştırırsanız vCPU ve belleğin hesaplanan saatlik fiyatlarının, uzun süreli kullanım indirimi uygulanmış hali aşağıdaki gibi olur:

(((96vCPUs * ($0.031611 base) + (624GB * $0.004237) base) + ((96vCPUs * $0.0031611 premium) + (624GB * $0.0004237 premium)) * 0.7 discount) * 730.0 hours  = 3191.9095824

Taahhütlü kullanım indirimlerinde vCPU ve bellek üzerindeki taahhütleriniz, tek kiracılı düğümler üzerindeki vGPU ve bellek maliyetlerini kapsar. Tek kiracılı düğümler tarafından kullanılan kaynaklar için belirlenen %10 tek kiracılı premium ücretini ödersiniz. Ancak vCPU ve bellek taahhütlü kullanım indirimi kapsamında olsa bile bu premium ücretlerine uzun süreli kullanım indirimleri uygulanabilir. Aşağıdaki örneğe benzer bir formül kullanarak bir n1-node-96-624 düğümünün fiyatını hesaplayabilirsiniz. Bu örnekte 96 vGPU ve 624 GB'lık bellek fiyatında 3 yıllık taahhütlü kullanım indiriminin yanı sıra, bu düğümü ayda 730 saat boyunca çalıştırmış olan tek kiracılı premium üzerinde ayrıca hesaplanmış olan uzun süreli kullanım indirimi uygulanmıştır:

(((96vCPUs * $0.014225 commitment price) + (624GB * $0.001907 commitment price)) + ((96vCPUs * $0.0031611 premium) + (624GB * $0.0004237 premium)) * 0.7 discount) * 730.0 hours  = 2155.7382384

Aşağıdaki tabloda; tek kiracılı düğümleri saatlik fiyatlandırma, uzun süreli kullanım indirimi uygulanmış aylık fiyatlandırma veya taahhütlü kullanım indirimi seçeneklerinden birini kullanarak çalıştıran bellek ve vCPU başına tahmini toplam maliyet gösterilmektedir. Bu değerlere %10 tek kiracılı premium ve uygulanabilen herhangi bir uzun süreli kullanım indirimi dahildir.

Sırada ne var?