Prijzen van nodes voor één tenant

Op deze pagina vindt u de kosten voor het uitvoeren van een node voor één tenant. Voor informatie over andere Google Cloud-producten raadpleegt u Alle prijzen.

Compute Engine brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van het gebruik en de kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Voor Compute Engine worden schijfgrootte, geheugen van het machinetype en netwerkgebruik berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

U kunt ook op de volgende manieren prijsinformatie vinden:

Facturering van nodes voor één tenant

Een node voor één tenant is een fysieke Compute Engine-server die bestemd is voor de hosting van VM-instanties van alleen uw project. Als u nodes voor één tenant maakt, betaalt u voor alle vCPU- en geheugenresources op de nodes voor één tenant, plus een één-tenant-toeslag van 10% van de kosten van de onderliggende vCPU- en geheugenresources. Kortingen voor langdurig gebruik zijn van toepassing op deze toeslag, maar kortingen voor vastgelegd gebruik niet.

Nadat u de node heeft gemaakt, kunt u VM's op die node plaatsen. Deze VM's worden zonder extra kosten uitgevoerd. Als u extra resources toevoegt, zoals persistente schijven of premium images, bent u verantwoordelijk voor deze kosten.

Voor alle nodetypen:

  • Kosten voor vCPU's en GB geheugen worden in rekening gebracht met een minimum van 1 minuut. Als u een node voor één tenant bijvoorbeeld 30 seconden lang uitvoert, wordt er 1 minuut in rekening gebracht.

  • Na 1 minuut worden kosten voor nodes voor één tenant in rekening gebracht in stappen van 1 seconde.

De prijs van een nodetype is afhankelijk van de volgende factoren:

  • Aantal vCPU's van het nodetype
  • Het aantal GB aan geheugen van het nodetype
  • De regio waarin u de node maakt

Het nodetype met één tenant n1-node-96-624 heeft bijvoorbeeld 96 vCPU's en 624 GB aan geheugen. Zodra u een node voor één tenant heeft gemaakt, worden de kosten voor 96 vCPU's en 624 GB aan geheugen in rekening gebracht, plus de vaste één-tenant-toeslag van 10%. Voor vastgelegd of langdurig gebruik kunnen kortingen van toepassing zijn.

De volgende tabel vergelijkt de on-demand prijs voor de node met één tenant met de prijzen met korting voor vastgelegd gebruik voor 1 en 3 jaar. Deze waarden zijn inclusief de één-tenant-toeslag van 10% en eventuele toepasselijke kortingen voor langdurig gebruik.

De on-demand prijs berekenen

De kosten voor vCPU's en geheugen van de verschillende nodetypen worden in rekening gebracht volgens de bijbehorende machinetypen. De kosten voor vCPU's en geheugen voor het nodetype n1-node-96-624 worden bijvoorbeeld in rekening gebracht volgens het prijsmodel n1 voor vCPU en geheugen.

In de regio us-west1 zijn de kosten per uur voor het nodetype n1-node-96-624, exclusief kortingen voor langdurig of vastgelegd gebruik:

Basisprijs voor vCPU (96 vCPU x $ 0,031611/uur) $ 3,034656/uur
Basisprijs voor geheugen (624 GB x $ 0,004237/uur) + $ 2,643888/uur
Totale basisprijs = $ 5,678544/uur
10% één-tenant-toeslag + $ 0,5678544/uur
Kosten per uur = $ 6,2463984/uur
Uren/maand x 730,0
Maandelijkse kosten = $ 4559,870832

Kortingen voor langdurig gebruik berekenen

Kortingen voor langdurig gebruik zijn van toepassing op de vCPU's, het geheugen en de één-tenant-toeslag. Nodetypen voor één tenant worden rechtstreeks toegewezen aan machinetypen. Voor het berekenen van kortingen voor langdurig gebruik worden de vCPU's en het geheugen waar de nodes voor één tenant gebruik van maken, gefactureerd als vooraf gedefinieerde vCPU's en geheugen. Als u bijvoorbeeld een n1-node-96-624-node maakt die rechtstreeks is toegewezen aan het machinetype n1 en die de volledige 730 uren van een maand uitvoert in de regio us-west1, betaalt u de volgende prijs met korting voor langdurig gebruik, op basis van de berekende uurprijzen voor vCPU's en geheugen:

Basisprijs voor vCPU (96 vCPU x $ 0,031611/uur) $ 3,034656/uur
Basisprijs voor geheugen (624 GB x $ 0,004237/uur) + $ 2,643888/uur
Totale basisprijs = $ 5,678544/uur
10% één-tenant-toeslag + $ 0,5678544/uur
Kosten per uur = $ 6,2463984/uur
Uren/maand x 730,0
Korting voor langdurig gebruik x 70%
Totale maandelijkse korting voor langdurig gebruik = $ 3191,9095824

Kortingen voor vastgelegd gebruik berekenen

Bij kortingen voor vastgelegd gebruik dekken uw verbintenissen voor vCPU's en geheugen de kosten van vCPU's en geheugen. U betaalt nog steeds de één-tenant-toeslag van 10% voor resources die worden gebruikt door de nodes van één tenant, maar deze toeslagen komen in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik, zelfs als de vCPU's en het geheugen al vallen onder een korting voor vastgelegd gebruik.

U kunt de prijs van een n1-node-96-624-node berekenen met een formule als in het volgende voorbeeld. Dit toont een korting voor vastgelegd gebruik van 3 jaar voor 96 vCPU's en 624 GB aan geheugen, evenals een afzonderlijk berekende korting voor langdurig gebruik op de één-tenant-toeslag als u deze node de volledige 730 uren van de maand uitvoert.

Bereken eerst de prijs voor vastgelegd gebruik van 3 jaar op basis van de prijs met korting voor vastgelegd gebruik voor de vCPU's en het geheugen van het nodetype:

Prijs met korting voor vastgelegd gebruik (CUD) voor vCPU (96 vCPU x $ 0,014225/uur) $ 1,3656/uur
Prijs met korting voor vastgelegd gebruik (CUD) voor geheugen (624 GB x $ 0,001907/uur) + $ 1,189968/uur
Totale prijs per uur met korting voor vastgelegd gebruik = $ 2,555568/uur

Gebruik vervolgens de on-demand vCPU- en RAM-basisprijzen om de één-tenant-toeslag te berekenen en verreken dit totaal met de korting voor langdurig gebruik, die verschilt per nodetype:

Basisprijs voor vCPU (96 vCPU x $ 0,031611/uur) $ 3,034656/uur
Basisprijs voor geheugen (624 vCPU x $ 0,004237/uur) + $ 2,643888/uur
Totale basisprijs = $ 5,678544/uur
Eén-tenant-toeslag x 10%
Korting voor langdurig gebruik x 70%
On-demand met toeslag en korting voor langdurig gebruik = $ 0,39749808/uur

Tel ten derde de totale uurprijs met korting voor vastgelegd gebruik op bij de on-demand prijs met toeslag en korting voor langdurig gebruik, en vermenigvuldig dit bedrag met het aantal uren in een maand om de prijs voor 3 jaar met korting voor vastgelegd gebruik te krijgen:

Totale prijs per uur met korting voor vastgelegd gebruik $ 2,555568/uur
On-demand met toeslag en korting voor langdurig gebruik + $ 0,39749808/uur
Kosten per uur met korting voor vastgelegd gebruik van 3 jaar = $ 2,953066/uur
Uren/maand x 730,0
Maandelijkse kosten met korting voor vastgelegd gebruik van 3 jaar = $ 2155,74/maand

De volgende stap