Prijzen voor nodes voor één tenant

Op deze pagina vindt u informatie over de prijzen voor nodes voor één tenant van Compute Engine. Deze pagina heeft geen betrekking op de prijzen voor schijven en images, netwerken, GPU's of VM-instanties.

Compute Engine brengt kosten voor gebruik in rekening op basis van de volgende prijslijst. Aan het einde van elke betalingscyclus wordt een factuur verzonden met een overzicht van het gebruik en de kosten. De prijzen op deze pagina zijn vermeld in Amerikaanse dollars (USD).

Voor Compute Engine worden schijfgrootte, geheugen van het machinetype en netwerkgebruik berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

U kunt ook op de volgende manieren prijsinformatie vinden:

Nodes voor één tenant

Nodes voor één tenant zijn fysieke Compute Engine-servers die uitsluitend bestemd zijn voor de hosting van VM-instanties van uw specifieke project. Wanneer u nodes maakt, betaalt u voor de vCPU en het systeemgeheugen waar uw node gebruik van maakt, evenals een één-tenant-toeslag van 10% voor die resources. Nadat u de node heeft gemaakt, kunt u uw VM-instanties op die node plaatsen. Deze instanties worden uitgevoerd zonder extra kosten naast de kosten van de andere resources die u voor uw instanties gebruikt, zoals persistente schijven en premium images.

De prijs van vCPU's en het geheugen in een node voor één tenant is een basisresourceprijs plus een één-tenant-toeslag van 10%. Elke vCPU en elke GB aan geheugen in de regio us-west1 heeft bijvoorbeeld de volgende prijs per uur:

$0.031611 for 1 vCPU + $0.0031611 for the 10% premium = $0.0347721/hour
$0.004237 for 1 GB of memory + $0.0004237 for the 10% premium = $0.0046607/hour

vCPU-, geheugen- en toeslagkosten voor nodes voor één tenant

De volgende tabel biedt een vergelijking van de basiswaarden voor vCPU's, geheugen en de één-tenant-toeslag van 10%. De vCPU's en het geheugen die niet vallen onder de korting voor vastgelegd gebruik, komen in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik. Als u kortingen voor vastgelegd gebruik ontvangt, zijn de basisprijzen voor deze resources de prijzen voor vastgelegd gebruik.

Voor het berekenen van de kortingen voor langdurig gebruik worden de vCPU's en het geheugen waar de nodes voor één tenant gebruik van maken, ook gefactureerd als vooraf gedefinieerde vCPU's en geheugen.

Prijzen voor één tenant inclusief kortingen berekenen

Kortingen voor langdurig gebruik zijn van toepassing op de vCPU's, het geheugen en de één-tenant-toeslag. Als u bijvoorbeeld een n1-node-96-624-node maakt en die gedurende alle 730 uren van een maand uitvoert in de regio us-west1, betaalt u de volgende prijs met korting voor langdurig gebruik, op basis van de berekende uurprijzen voor vCPU's en geheugen:

(((96vCPUs * ($0.031611 base) + (624GB * $0.004237) base) + ((96vCPUs * $0.0031611 premium) + (624GB * $0.0004237 premium)) * 0.7 discount) * 730.0 hours  = 3191.9095824

Bij kortingen voor vastgelegd gebruik dekken uw verbintenissen voor vCPU's en geheugen de kosten van vCPU's en geheugen op nodes voor één tenant. U betaalt nog steeds de één-tenant-toeslag van 10% voor resources die worden gebruikt door de nodes voor één tenant, maar deze toeslag komt in aanmerking voor kortingen voor langdurig gebruik, zelfs als de vCPU's en het geheugen al vallen onder een korting voor vastgelegd gebruik. U kunt de prijs van een n1-node-96-624-node berekenen met een formule als in het volgende voorbeeld. Dit toont een korting voor vastgelegd gebruik van 3 jaar voor 96 vCPU's en 624 GB aan geheugen, evenals een afzonderlijk berekende korting voor langdurig gebruik op de één-tenant-toeslag om deze node gedurende alle 730 uren van de maand uit te voeren:

(((96vCPUs * $0.014225 commitment price) + (624GB * $0.001907 commitment price)) + ((96vCPUs * $0.0031611 premium) + (624GB * $0.0004237 premium)) * 0.7 discount) * 730.0 hours  = 2155.7382384

In de volgende tabel worden de voorspelde totale kosten per vCPU en voor het geheugen weergegeven voor afzonderlijke nodes voor één tenant. Hiervoor gebruiken we het uurtarief, maandelijkse prijzen met de korting voor langdurig gebruik of een van de opties voor korting voor vastgelegd gebruik. Deze waarden zijn inclusief de één-tenant-toeslag van 10% en eventuele toepasselijke kortingen voor langdurig gebruik.

Volgende stap