Kaynak Tabanlı Fiyatlandırma

Makine türü SKU'ları, 1 Ekim 2018 tarihinden önce vCPU'ları ve belleği tek bir birim olarak içeriyordu. 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren çoğu makine türü, ayrı vCPU ve bellek SKU'ları olarak faturalandırılır. n1-standard, n1-highmem ve n1-highcpu makine türleri, her bir makine türüne göre faturalandırılmak yerine iki farklı SKU'daki ayrı vCPU ve bellek kullanımına göre faturalandırılır.

Bu değişiklik, daha fazla tasarruf ve basitlik sunar. Önceden tanımlanmış makine türleri, normal şekilde çalışmaya devam eder ancak faturanız bunları ayrı vCPU ve bellek olarak raporlar. Yani, uzun süreli kullanım indirimleri artık aynı makine türüne ait örneklerle sınırlı değildir. Bunun yerine, örnekler için uzun süreli kullanım indirimlerini, kullandığınız makine türünden bağımsız olarak ayrı vCPU ve bellek GB'ı kullanımınıza göre alırsınız. Bu ekstra esneklik sayesinde geçerli faturalandırma modelinden daha yüksek oranda uzun süreli kullanım indirimi tasarrufu sağlanır.

Compute Engine fiyatlandırma sayfasındaki vCPU ve bellek fiyatlarını inceleyin.

Önceden tanımlanmış vCPU ve bellek için SKU'lar

Eskiden, önceden tanımlanmış makine türleri ayrı vCPU ve bellek kaynakları olarak faturalandırılmadığından bu öğeleri tanımlamak için çeşitli SKU'lar eklenmiştir.

Fiyatlandırma

Farklı makine türü kategorilerindeki vCPU ve belleklerin fiyatlandırmasını görmek için Compute Engine fiyatlandırma sayfasını inceleyin.

Uzun süreli kullanım indirimleri

Önceden tanımlanmış makine türlerinin uzun süreli kullanım indirimleri, özel makine türleri ve tek kiracılı düğümler için olan indirimlerle aynı mantıkta çalışır. Kaynak tabanlı fiyatlandırma sunan uzun süreli kullanım indirimi örnekleri için Uzun süreli kullanım indirimleri sayfasını inceleyin.

Faturayı dışa aktarma

Bu değişiklikle birlikte artık kullandığınız makine türlerini, faturanızda ve BigQuery faturalandırma dışa aktarımı'nda göremezsiniz. Ancak kullandığınız makine türleri için makine türlerini elde etmek amacıyla, BigQuery faturalandırma dışa aktarımındaki "key":"compute.googleapis.com/machine_spec" sistem etiketi anahtarını kullanmaya devam edebilirsiniz.

Örneğin, 18 Eylül 2018 tarihinden itibaren olan maliyetleri, aşağıdaki örneği kullanarak makine türüne göre sıralanmış halde bulabilirsiniz:

SELECT
  sku.description as sku_description,
  system_labels.value as machine_spec,
  SUM(cost) as cost
FROM `project.dataset.table`
LEFT JOIN UNNEST(system_labels) as system_labels
  ON system_labels.key = "compute.googleapis.com/machine_spec"
WHERE CAST(DATETIME(usage_start_time, "America/Los_Angeles") AS DATE) >= "2018-09-18"
GROUP BY sku_description, machine_spec;

project_id.dataset_name.table_name değerini, dışa aktardığınız kendi tablonuzla değiştirin.

Sonraki adımlar