Prijzen op basis van resources

Tot 1 oktober 2018 bestonden machinetype-SKU's uit vCPU's én geheugen, die samen een geheel vormden. Sinds 1 oktober 2018 wordt de facturering voor de meeste machinetypen gesplitst in afzonderlijke SKU's voor vCPU's en geheugen. De facturering voor machinetypen n1-standard, n1-highmem en n1-highcpu is daardoor niet meer gebaseerd op het machinetype, maar op twee aparte SKU's voor het vCPU-gebruik en het geheugengebruik.

Deze wijziging levert extra besparingen op en maakt facturering eenvoudiger. Vooraf gedefinieerde machinetypen blijven werken als vanouds, maar op uw factuur worden voortaan afzonderlijke posten voor vCPU's en geheugen vermeld. Het gevolg hiervan is dat kortingen voor langdurig gebruik niet meer beperkt zijn tot instanties van hetzelfde machinetype. Sinds deze wijziging krijgt u korting voor langdurig gebruik van instanties op basis van de afzonderlijke vCPU's en geheugencapaciteit die u heeft gebruikt, onafhankelijk van het gebruikte machinetype. Deze extra flexibiliteit leidt tot hogere besparingen bij langdurig gebruik dan het oude factureringsmodel.

Bekijk de prijzen voor vCPU's en geheugen op de pagina Prijzen voor Compute Engine.

SKU's voor vooraf gedefinieerde vCPU's en geheugen

Omdat vooraf gedefinieerde machinetypen eerder niet werden gefactureerd als afzonderlijke vCPU- en geheugenresources, zijn er verschillende SKU's toegevoegd om deze items te beschrijven.

Prijs

U vindt de prijzen voor vCPU's en geheugen in verschillende categorieën machinetypen op de pagina Prijzen voor Compute Engine.

Kortingen voor langdurig gebruik

Kortingen voor langdurig gebruik van vooraf gedefinieerde machinetypen werken hetzelfde als kortingen voor aangepaste machinetypen en nodes voor één tenant. Op de pagina Kortingen voor langdurig gebruik vindt u voorbeelden van de kortingen die u kunt krijgen als u resources langdurig gebruikt.

Facturering exporteren

Sinds deze wijziging staan de machinetypen die u gebruikt niet meer in uw factuur en BigQuery-factureringsexport. Wel kunt u met de systeemlabelsleutel "key":"compute.googleapis.com/machine_spec" in de BigQuery-factureringsexport zichtbaar maken welke machinetypen er door uw VM's zijn gebruikt.

U kunt bijvoorbeeld uw kosten sinds 18 september 2018, gesorteerd op machinetype, als volgt opvragen:

SELECT
  sku.description as sku_description,
  system_labels.value as machine_spec,
  SUM(cost) as cost
FROM `project.dataset.table`
LEFT JOIN UNNEST(system_labels) as system_labels
  ON system_labels.key = "compute.googleapis.com/machine_spec"
WHERE CAST(DATETIME(usage_start_time, "America/Los_Angeles") AS DATE) >= "2018-09-18"
GROUP BY sku_description, machine_spec;

Vervang project_id.dataset_name.table_name door uw eigen geëxporteerde tabel.

Volgende stap