Ağ fiyatlandırması

Bu sayfada Compute Engine'de sanal makine çalıştırmanın ağ maliyetleri açıklanmaktadır. Google Cloud'da ağ iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için ağ iletişimi belgelerini inceleyin.

Hem Google Cloud Ücretsiz Katmanı dönemi sırasında hem de bu dönemden sonra aşağıdaki fiyatlar uygulanır. Ücretsiz Katman dönemi sırasında bu fiyatlarla alınan ücretler, Ücretsiz Katman kredisi miktarından düşülür.

Genel ağ fiyatlandırması

Trafik türü Fiyat (ABD doları)
Giriş Giriş trafiğini işleyen yük dengeleyici gibi bir kaynak olmadığı sürece ücret alınmaz. İsteklere verilen yanıtlar çıkış olarak sayılır ve ücretlendirilir.
Aynı alt bölgeye çıkış* Ücretsiz
Harici IP adresi veya dahili IP adresi bulunan bir Google Cloud sanal makinesinden gelen Google ürünlerine (ör. YouTube, Haritalar, Drive) çıkış Ücretsiz
Aynı bölgede Double-click'e çıkış Ücretsiz
Aynı bölgede harici IP adresi veya dahili IP adresi kullanan farklı bir Google Cloud hizmetine çıkış (Redis için Memorystore, Filestore ve Cloud SQL hariç) Ücretsiz
Aynı bölgedeki alt bölgeler arasında çıkış (GB başına) 0,01 ABD doları
Redis İçin Memorystore'a çıkış, "Aynı bölgedeki alt bölgeler arasında çıkış" ile aynı fiyat üzerinden ücretlendirilir
Filestore'a çıkış, "Aynı bölgedeki alt bölgeler arasında çıkış" ile aynı fiyat üzerinden ücretlendirilir
Cloud SQL'e çıkış için Harici IP adresleri üzerinden gelen trafik bölümünde açıklanan ücretler alınır
ABD ve Kanada'daki bölgeler arasında çıkış (GB başına) 0,01 ABD doları
Avrupa'daki bölgeler arasında çıkış (GB başına) 0,02 ABD doları
Asya'daki bölgeler arasında çıkış (GB başına) 0,05 ABD doları
Güney Amerika'daki bölgeler arasında çıkış (GB başına) 0,08 ABD doları
Kıtalar arası çıkış (Okyanusya hariç) (GB başına) 0,08 ABD doları
Cakarta ve Okyanusya ile herhangi bir bölge arasında (GB başına) 0,15 ABD doları

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

*Bu ücretler, dahili IP adresleri üzerinden çıkışlar için sunulmuştur. Örneklerin aynı alt bölgede olup olmadığı fark etmeksizin, harici IP adresleri üzerinden çıkışlar için farklı ücretler alınır. Fiyatlar, ağ veya alt ağ dikkate alınmaksızın kullanılır. Dahili IP adreslerini kullanan bir bölgedeki trafik fiyatı, trafiğin farklı bir alt ağa veya ağa ait olması fark etmeksizin aynı olur. Aynı bölgedeki alt bölgeler arasındaki trafik fiyatı; iki örnek aynı alt ağa, farklı alt ağlara veya farklı ağlara sahip olsa bile aynıdır. Örneklerin bir VPC ağında veya eski bir ağda olması fark etmeksizin fiyatlandırma aynı olur.
Okyanusya'ya Avustralya, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine ve Fiji gibi civardaki Pasifik adaları dahildir. Hawaii bu bölgeye dahil değildir.

İnternet çıkış ücretleri*

ABD dolarından farklı bir para biriminde ödeme yaparsanız Cloud Platform SKU'larında para biriminizde listelenen fiyatlar geçerli olur.

*Bu fiyatlar Cloud CDN, CDN Interconnect, Operatör Eşlemesi, Doğrudan Eşleme ve Cloud Interconnect trafiği için geçerli değildir. Bunun yerine Cloud CDN, CDN Interconnect, Operatör Eşlemesi, Doğrudan Eşleme veya Cloud Interconnect fiyatlandırmasını inceleyin.

Paket Yansıtma

Paket Yansıtma tarafından işlenen verilerin miktarına göre ücretlendirilirsiniz. Paket yansıtma iletim kuralları için sizden ücret alınmaz. Paket Yansıtma tarafından işlenen verilerin maliyetleri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Yük dengeleyiciden gelen trafik için normal çıkış ücretleri uygulanır. Normal çıkış ücretlerinin haricinde yük dengeleyici çıkışı için ek ücret alınmaz.

Harici IP adresleri üzerinden gelen trafik

Harici IP adresleri üzerinden sanal makineler arasında trafik gönderdiğinizde şu ücretleri ödersiniz:

Compute Engine, bir sanal makinenin bulunduğu alt bölgeyi harici IP adresi aracılığıyla belirleyemez. Bu nedenle aynı alt bölgede bulunan iki sanal makine örneğinin harici IP adresinden gelen trafik Aynı alt bölgeye çıkış olarak ücretlendirilemez.

Harici IP adresi fiyatlandırması

Statik ve geçici IP adresleri için aşağıdaki tabloya göre ücretlendirilirsiniz.

Statik bir harici IP adresini ayırıp sanal makine örneği veya iletim kuralı gibi bir kaynağa atamazsanız kullanımda olan statik ve geçici IP adreslerine göre daha yüksek bir ücret ödersiniz.

İletim kurallarına atanan statik harici IP adresleri için ücretlendirilmezsiniz.

Kullanımda mı değil mi

Statik bir harici IP adresi bir sanal makine örneğiyle ilişkiliyse örneğin çalışmakta veya durmuş olması fark etmeksizin Google Cloud, bu IP adresini kullanımda olarak kabul eder. Örnek silinirse veya IP adresinin örnekle olan ilişkisi kesilirse Google Cloud, statik IP adresinin kullanımda olmadığını kabul eder.

Geçici bir IP adresi söz konusu olduğunda Google Cloud, bu adresin yalnızca ilişkili sanal makine örneği çalışırken kullanımda olduğunu kabul eder. Örnek durdurulduğunda veya silindiğinde Google Cloud, geçici IP adresini serbest bırakır ve artık kullanımda olmadığını kabul eder.

gcloud compute addresses list isteğinde bulunarak statik bir harici IP adresinin kullanımda olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Bu komut, statik harici IP adres ve durumlarının bir listesini döndürür:

gcloud compute addresses list

NAME     REGION ADDRESS    STATUS
address-1       130.211.8.68  IN_USE
address-2       35.186.217.84 RESERVED

Bu örnekte IPv4 address-1 kullanımdadır, IPv4 address-2 ise ayrılmıştır ancak kullanılmamaktadır. Her iki adresten de bu belgedeki Harici IP adresi fiyatlandırması tablosuna göre ücret alınmaktadır.

Ağ Telemetrisi

Ağ günlük kayıtları ücrete tabidir. Aşağıdaki ürünlerden ücret alınır:

 • VPC Akış Günlükleri
 • Güvenlik Duvarı Kuralları Kaydı
 • Cloud NAT günlük kaydı
Günlük kaydı oluşturma Fiyat (ABD doları)
Ayda 0-10 TB 0,50 ABD doları/GB
Ayda 10-30 TB 0,25 ABD doları/GB
Ayda 30-50 TB 0,10 ABD doları/GB
Ayda 50 TB'tan fazla 0,05 ABD doları/GB

Günlükler Cloud Logging'e gönderilir. Günlükler; Pub/Sub, Cloud Storage veya BigQuery'ye de aktarılabilir. Günlük oluşturma ücretlerinin yanı sıra Pub/Sub, Cloud Storage veya BigQuery ücretleri geçerlidir. Günlüklerin dışa aktarılması hakkında daha fazla bilgi almak için Günlük dışa aktarmaya genel bakış'ı inceleyin.

Günlüklerinizi Cloud Logging'de depolarsanız günlük oluşturma ücretleri alınmaz ve yalnızca Logging ücretleri alınır.

Günlüklerinizi gönderip daha sonra Cloud Logging'den hariç tutarsanız günlük oluşturma ücretleri alınır.

Yük dengeleme ve iletim kuralları

Aşağıdaki fiyatlandırma, Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme dışındaki tüm yük dengeleme türleri için geçerlidir. Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme için Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme bölümünü inceleyin.

Yük dengeleyiciden gelen trafik için normal çıkış ücretleri uygulanır. Normal çıkış ücretlerinin haricinde, yük dengeleyici çıkışı için ek ücret alınmaz.

İletim kuralı fiyatlandırması örnekleri

Google Cloud, yük dengeleme veya Paket Yansıtma gibi başka kullanım alanları için oluşturulması fark etmeksizin, iletim kuralları için ücret alır.

Aşağıdaki örneklerde ABD fiyatlandırması kullanılır:

Saatte 0,025 ABD doları ücret ödeyerek en fazla 5 iletim kuralı oluşturabilirsiniz. Örneğin, bir iletim kuralı oluşturursanız saatte 0,025 ABD doları ücret ödersiniz. 3 iletim kuralınız varsa yine saat başına 0,025 ABD doları ücret alınır. Ancak 10 iletim kuralınız varsa aşağıdaki şekilde ücretlendirilirsiniz:

 • 5 iletim kuralı = saatte 0,025 ABD doları
 • Eklenen her iletim kuralı = saatte 0,01 ABD doları

5 kural için saatte 0,025 ABD doları + (5 ek kural x saatte 0,01 ABD doları) = saatte 0,075 ABD doları

Yük dengeleme kullanım alanlarının çoğu için yük dengeleyici başına yalnızca bir iletim kuralına ihtiyacınız vardır.

Google Cloud, genel iletim kuralları ve bölgesel iletim kuralları için hem ayrı olarak hem de proje başına ücret alır. Örneğin, iki ayrı projede bir genel iletim kuralı ve bir bölgesel iletim kuralı (toplam dört kural) kullanırsanız sizden 0,10 ABD doları/saat (4 x 0,025 ABD doları/saat) ücret alınır.

Yük dengeleme ücretlerini tahmin etme

Yük dengeleme ücretlerini tahmin etmek için:

 1. Fiyat Hesaplayıcı'ya gidin.
 2. Compute Engine sekmesinden Yük Dengeleme için arama yapın.
 3. Açılır menüden bir bölge seçin.
 4. Tahmini iletim kuralı sayınızı girin.
 5. Bir ay içinde işlenen tahmini ağ trafiği miktarını girin.

Örneğin:

 • Iowa
 • İletim kuralı sayısı: 10
 • Ağ girişi: 2.048 GB
 • Tahmini Maliyet Toplamı: Ayda 71,13 ABD doları

Bu örnek, arka uçlardan yanıt göndermenin çıkış maliyetini kapsamaz.

Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme

Optimum performansı ve güvenilirliği elde etmek için her yük dengeleyiciye, yük dengeleyicinin GCP bölgesindeki alt bölge başına en az bir proxy ayrılır. Örneğin, us-west1 bölgesinde üç alt bölge bulunur: us-west1-a, us-west1-b ve us-west1-c. Proxy'ler nedeniyle us-west1 için minimum saatlik ücret aşağıdaki şekilde hesaplanır:

1 proxy örneği/alt bölge * 3 alt bölge * 0,025 ABD doları/saat = 0,075 ABD doları/saat

Dahili HTTP(S) Yük Dengeleme, trafiği yönetmek için ek proxy'leri gerektiği şekilde ayırır. Bu proxy'ler için yukarıdaki tabloya göre ek bir saatlik ücret alınır.

Kullanıcı tanımlı istek başlıkları ve Google Cloud Armor ücretleri

Bir arka uç hizmeti, herhangi bir Google Cloud Armor politikasıyla ilişkilendirilmişse söz konusu arka uç hizmetinde kullanıcı tanımlı istek başlıkları özelliğini hiçbir ek ücret ödemeden kullanabilirsiniz.

Bir arka uç hizmetinin kendisiyle ilişkili bir Google Cloud Armor politikası yoksa kullanıcı tanımlı istek başlıkları özelliğini kullanan arka uç hizmetlerine gönderilen her bir milyon HTTP(S) isteği başına 0,75 ABD doları ücret alınır.

Protokol yönlendirme

Protokol yönlendirme, yük dengeleme hizmetiyle aynı fiyatlar üzerinden ücretlendirilir. İletim kuralı ve hedef örnek tarafından işlenen giriş verileri için ücret alınır.

SSL sertifikaları

Kendi kendine yönetilen ve Google tarafından yönetilen SSL sertifikaları için ücret alınmaz.

VPN

VPN ücretlendirme bilgileri için Cloud VPN Fiyatlandırması'na bakın.