Netwerkprijzen

Op deze pagina worden de netwerkkosten beschreven van het uitvoeren van een VM op Compute Engine. Zie de documentatie bij netwerken voor meer informatie over netwerken op Google Cloud.

De volgende prijzen gelden zowel tijdens als na de periode van de Free Tier van Google Cloud. Gedurende de periode van de Free Tier worden de prijzen in rekening gebracht op het Free Tier-kredietbedrag.

Algemene netwerkprijzen

Type verkeer Prijs (USD)
Inkomend verkeer Geen kosten, tenzij er een resource is die inkomend verkeer verwerkt, zoals een load balancer. Reacties op verzoeken tellen als uitgaand verkeer. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Uitgaand verkeer* binnen dezelfde zone Geen kosten
Uitgaand verkeer naar Google-producten (zoals YouTube, Maps en Drive), of het nu gaat om een VM in Google Cloud met een extern of een intern IP-adres Geen kosten
Uitgaand verkeer naar DoubleClick in dezelfde regio Geen kosten
Uitgaand verkeer naar een andere Google Cloud-service binnen dezelfde regio met een extern of een intern IP-adres, behalve voor Cloud Memorystore voor Redis, Filestore en Cloud SQL Geen kosten
Uitgaand verkeer tussen zones in dezelfde regio (per GB) $ 0,01
Uitgaand verkeer naar Memorystore voor Redis wordt berekend op basis van het tarief voor 'Uitgaand verkeer tussen zones in dezelfde regio'
Uitgaand verkeer naar Filestore wordt berekend op basis van het tarief voor 'Uitgaand verkeer tussen zones in dezelfde regio'
Uitgaand verkeer naar Cloud SQL wordt berekend op basis van de tarieven beschreven in Verkeer via externe IP-adressen
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen de VS en Canada (per GB) $ 0,01
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen Europa (per GB) $ 0,02
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen Azië (per GB) $ 0,05
Uitgaand verkeer tussen regio's binnen Zuid-Amerika (per GB) $ 0,08
Intercontinentaal, uitgaand verkeer (Oceanië uitgezonderd) (per GB) $ 0,08
Jakarta en Oceanië van/naar elke regio (per GB) $ 0,15

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform SKU's worden vermeld.

*Deze kosten gelden voor uitgaand verkeer via interne IP-adressen. Er gelden andere kosten voor uitgaand verkeer via externe IP-adressen, ongeacht of de instanties zich in dezelfde zone bevinden. De prijzen zijn niet afhankelijk van het netwerk of subnetwerk. De prijs voor verkeer binnen een zone via interne IP-adressen blijft hetzelfde, ook als het verkeer naar een ander subnetwerk of netwerk gaat. De prijs voor verkeer tussen zones in dezelfde regio blijft hetzelfde als de twee instanties zich in hetzelfde subnetwerk, verschillende subnetwerken of verschillende netwerken bevinden. De prijs blijft hetzelfde, ongeacht of de instanties zich in een VPC-netwerk of een verouderd netwerk bevinden.
Oceanië omvat Australië, Nieuw-Zeeland en de omringende Pacifische eilanden, waaronder Papoea-Nieuw-Guinea en Fiji. Hawaï valt niet onder deze regio.

Tarieven voor uitgaand internetverkeer*

Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta voor Cloud Platform SKU's worden vermeld.

*Deze tarieven zijn niet van toepassing op verkeer van Cloud CDN, CDN Interconnect, peering via provider, rechtstreekse peering en Cloud Interconnect. Bekijk in plaats daarvan de prijzen voor Cloud CDN, CDN Interconnect, peering via provider, rechtstreekse peering en Cloud Interconnect.

Pakketmirroring

Er worden kosten in rekening gebracht voor de hoeveelheid gegevens die door pakketmirroring wordt verwerkt. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor doorstuurregels voor pakketmirroring. De kosten voor de gegevens die worden verwerkt door pakketmirroring, worden vermeld in de volgende tabel.

Normale kosten voor uitgaand verkeer worden in rekening gebracht voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer. Er zijn geen extra kosten voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer boven op de normale kosten voor uitgaand verkeer.

Verkeer via externe IP-adressen

Als u verkeer tussen virtuele machines verzendt via de externe IP-adressen, worden hiervoor als volgt kosten in rekening gebracht:

Het is niet mogelijk om verkeer via het externe IP-adres van twee VM-instanties in dezelfde zone te berekenen als uitgaand verkeer naar dezelfde zone, omdat Compute Engine de zone van een virtuele machine niet kan bepalen via het externe IP-adres.

Prijzen voor externe IP-adressen

Er worden in overeenstemming met de volgende tabel kosten in rekening gebracht voor statische en tijdelijke externe IP-adressen.

Als u een statisch extern IP-adres reserveert en dit niet toewijst aan een resource, zoals een VM-instantie of een doorstuurregel, wordt een hoger tarief gerekend dan het tarief voor de statische en tijdelijke IP-adressen die in gebruik zijn.

Er worden geen kosten in rekening gebracht voor statische adressen die zijn toegewezen aan doorstuurregels.

In gebruik of niet

Google Cloud gaat ervan uit dat een statisch extern IP-adres in gebruik is als dat gekoppeld is aan een VM-instantie, ongeacht of de instantie actief of gestopt is. Als de instantie wordt verwijderd of als het IP-adres wordt losgekoppeld van de instantie, beschouwt Google Cloud het statische IP-adres als niet in gebruik.

Bij een tijdelijk IP-adres gaat Google Cloud ervan uit dat het adres alleen in gebruik is als de gekoppelde VM-instantie actief is. Als de instantie wordt gestopt of verwijderd, geeft Google Cloud het tijdelijke IP-adres vrij en wordt het niet langer als in gebruik beschouwd.

U kunt controleren of een statisch extern IP-adres in gebruik is door een gcloud compute addresses list-verzoek in te dienen. Deze opdracht retourneert een lijst met statische externe IP-adressen en hun status:

gcloud compute addresses list

NAME     REGION ADDRESS    STATUS
address-1       130.211.8.68  IN_USE
address-2       35.186.217.84 RESERVED

In dit voorbeeld is IPv4 address-1 in gebruik zolang IPv4 address-2 gereserveerd is maar niet wordt gebruikt. Voor beide adressen worden kosten in rekening gebracht op basis van de tabel met prijzen voor externe IP-adressen in dit document.

Network Telemetry

Netwerklogboeken brengen kosten met zich mee. Er worden kosten in rekening gebracht voor de volgende producten:

 • VPC-stroomlogboeken
 • Logboekregistratie van firewallregels
 • Logboekregistratie van Cloud NAT
Logboekgeneratie Prijs (USD)
0-10 TB per maand 0,50/GB
10-30 TB per maand 0,25/GB
30-50 TB per maand 0,10/GB
> 50 TB per maand 0,05/GB

Logboeken worden naar Cloud Logging gestuurd. Logboeken kunnen ook worden geëxporteerd naar Pub/Sub, Cloud Storage of BigQuery. Kosten voor Pub/Sub, Cloud Storage of BigQuery worden in rekening gebracht boven op de kosten voor het genereren van logboeken. Raadpleeg het overzicht van het exporteren van logboeken voor meer informatie hierover.

Als u uw logboeken in Cloud Logging bewaart, worden de kosten voor het genereren van logboeken kwijtgescholden en zijn alleen de Logging-kosten van toepassing.

Als u uw logboeken verstuurt en vervolgens uitsluit van Cloud Logging, zijn de kosten voor logboekgeneratie van toepassing.

Load balancing en doorstuurregels

De volgende prijzen zijn van toepassing op alle soorten load balancing anders dan HTTP(S)-load balancing. Raadpleeg het gedeelte Interne HTTP(S)-load balancing voor informatie over interne HTTP(S)-load balancing.

Normale kosten voor uitgaand verkeer worden in rekening gebracht voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer. Er zijn geen extra kosten voor uitgaand verkeer vanaf een load balancer boven op de normale kosten voor uitgaand verkeer.

Voorbeelden van prijzen voor doorstuurregels

Google Cloud brengt kosten in rekening voor doorstuurregels voor load balancing of voor andere doeleinden, zoals pakketmirroring.

Voor de volgende voorbeelden zijn Amerikaanse prijzen gebruikt:

U kunt maximaal 5 doorstuurregels maken voor de prijs van $ 0,025/uur. Als u bijvoorbeeld 1 doorstuurregel maakt, wordt $ 0,025/uur in rekening gebracht. Als u 3 doorstuurregels heeft, wordt er nog steeds $ 0,025/uur in rekening gebracht. Bij 10 doorstuurregels worden echter de volgende kosten in rekening gebracht:

 • 5 doorstuurregels = $ 0,025/uur
 • Elke extra doorstuurregel = $ 0,01/uur

$ 0,025/uur voor 5 regels + (5 extra regels x $ 0,01/uur) = $ 0,075/uur

In de meeste gevallen heeft u per load balancer maar 1 doorstuuregel nodig.

Google Cloud brengt kosten in rekening voor algemene doorstuurregels en regionale doorstuurregels, afzonderlijk en per project. Als u bijvoorbeeld één algemene doorstuurregel en één regionale doorstuurregel gebruikt in twee afzonderlijke projecten (vier regels in totaal), betaalt u $ 0,10/uur (4 x $ 0,025/uur).

Kosten voor load balancing schatten

De kosten voor load balancing schatten:

 1. Ga naar de Prijscalculator.
 2. Zoek op het tabblad Compute Engine naar Load balancing.
 3. Selecteer een regio in het dropdownmenu.
 4. Geef het geschatte aantal doorstuurregels op.
 5. Geef de maandelijkse geschatte hoeveelheid verwerkt netwerkverkeer op.

Voorbeeld:

 • Iowa
 • Doorstuurregels: 10
 • Inkomend netwerkverkeer: 2048 GB
 • Totale geschatte kosten: USD 71,13 per maand

In dit voorbeeld zijn geen kosten voor uitgaand verkeer meegeteld voor verzending van antwoorden via de backends.

Interne HTTP(S)-load balancing

Elke load balancer wordt aan minimaal één proxy per zone in de GCP-regio van de load balancer toegewezen. Zo wordt gezorgd voor optimale prestaties en de hoogste betrouwbaarheid. De regio us-west1 heeft bijvoorbeeld drie zones: us-west1-a, us-west1-b en us-west1-c. De minimale kosten per uur voor proxy's in us-west1 worden als volgt berekend:

1 proxy-instantie/zone * 3 zones * $ 0,025/uur = $ 0,075/uur

Interne HTTP(S)-load balancing wijst aanvullende proxy's toe als dat voor de verwerking van het verkeer nodig is. Voor deze proxy's geldt een aanvullend uurtarief. Dit is te vinden in de tabel hierboven.

Door de gebruiker gedefinieerde verzoekheaders en Google Cloud Armor-kosten

Als er Google Cloud Armor-beleid aan een backend-service is gekoppeld, kunt u de functie voor door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders voor die backend-service gebruiken zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht voor de functie.

Als er geen Google Cloud Armor-beleid gekoppeld is aan de backend-service, bedragen de kosten $ 0,75 per miljoen HTTP(S)-verzoeken. Het gaat hierbij om verzoeken naar de backend-services die gebruikmaken van de door de gebruiker gedefinieerde aanvraagheaders.

Protocoldoorsturing

Voor protocoldoorsturing gelden dezelfde tarieven als voor de loadbalancing-service. Er zijn kosten verbonden aan een doorstuurregel en het inkomende verkeer dat door een doelinstantie is verwerkt.

SSL-certificaten

Er zijn geen kosten voor zelfbeheerde en door Google beheerde SSL-certificaten.

VPN

Zie prijzen voor Cloud VPN voor informatie over VPN-prijzen.