Prijzen

In dit document leggen we uit hoe de prijzen voor Cloud Composer worden berekend. Prijzen van andere producten vindt u in de prijsdocumentatie. Schijfgrootte, geheugen van het type machine en netwerkgebruik worden berekend in gigabytes (GB), waarbij 1 GB overeenkomt met 230 bytes. Deze maateenheid staat ook bekend als een gibibyte (GiB).

U kunt ook de prijscalculator voor Google Cloud gebruiken om de kosten van het gebruik van Cloud Composer te schatten.

Prijsoverzicht

Prijzen zijn gebaseerd op de grootte van een Cloud Composer-omgeving en de duur van de uitvoering. Cloud Composer-omgevingen worden per minuut gefactureerd op basis van het aantal webservernodes en de grootte van de nodes, de databaseopslag en de hoeveelheid uitgaand netwerkverkeer.

Prijzen van Cloud Composer worden gefactureerd bovenop de facturering voor de volgende services die worden gebruikt om omgevingen uit te voeren en te controleren en om gegevens te bewaren.

  1. Google Kubernetes Engine-nodes die worden gebruikt voor werkrollen en planners in een omgeving. Voor deze nodes gelden afzonderlijke Compute Engine-prijzen op basis van het aantal en type gebruikte instanties.
  2. De Cloud Storage-bucket die is gemaakt door een omgeving voor het beheren van DAG's en het bewaren van taaklogboeken. De bucket blijft bestaan totdat deze handmatig wordt verwijderd.
  3. De gegevens die Cloud Monitoring verzamelt om u inzicht te geven in de prestaties en status van uw omgeving. Monitoring is standaard ingeschakeld. Voor de gegevens gelden afzonderlijke Monitoring-prijzen.
Als u in een andere valuta dan USD betaalt, gelden de prijzen die in uw valuta op Cloud Platform SKU's worden vermeld.

Prijzentabel

Hoewel sommige prijzen in uren of per maand worden vermeld, wordt Cloud Composer per minuut gefactureerd.

Ondersteunde machinetypen

De volgende Compute Engine-instantietypen worden ondersteund in Cloud Composer-omgevingen:

  • Standaard machinetypen (n1-standard)
  • Machinetypen met veel geheugen (n1-highmem)
  • Machinetypen met hoog CPU (n1-highcpu)
  • Voor geheugen geoptimaliseerde machinetypen (n1-ultramem)

Machinetypen met gedeelde kern worden niet ondersteund.

Ondersteunde machinetypen voor de Cloud SQL-instantie waarop de Airflow-database wordt uitgevoerd

Op dit moment worden de volgende machinetypen ondersteund:

Machinetype vCPU's Geheugen
db-n1-standard-2 2 7,5 GB
db-n1-standard-4 4 15 GB
db-n1-standard-8 8 30 GB
db-n1-standard-16 16 60 GB

LET OP: De schijfgrootte van Cloud SQL-instanties neemt automatisch toe en volgt daarbij de vraag van de gebruikte databaseopslag.

Ondersteunde machinetypen voor VM-instanties waarop de Airflow-webserver wordt uitgevoerd

Op dit moment worden de volgende machinetypen ondersteund:

Machinetype vCPU's Geheugen Disk
composer-n1-webserver-2 2 1,6 GB 20 GB
composer-n1-webserver-4 4 3,6 GB 20 GB
composer-n1-webserver-8 8 7,6 GB 20 GB

Grootte van omgevingen

De grootte van een Cloud Composer-omgeving is van invloed op de prijs van een omgeving. Sommige instellingen kunnen worden aangepast om de grootte van Cloud Composer-omgevingen te wijzigen. Andere instellingen zijn vooraf ingesteld en kunnen niet worden aangepast.

InstellingStandaardAanpasbaar
Opslag (GB)30Nee
Databasedb-n1-standard-2Ja
Webservercomposer-n1-webserver-2Ja
Machinetype werkroln1-standard-1Ja
Node-punten3Ja
Werkrolopslag (GB per werkrol)100Ja

Prijsvoorbeeld

Stel dat u een Cloud Composer-omgeving in us-central1 (Iowa) maakt en dat u de instellingen tijdens het maken niet aanpast. Uw omgeving gaat de volgende resources gebruiken.

ResourceTotaal
Opslag GB30
Databasedb-n1-standard-2
Webservercomposer-n1-webserver-2
Werkrol-vCPU's3

In dit voorbeeld heeft uw omgeving 3 werkrol-vCPU's: het standaard machinetype is een n1-standard-1 met 1 vCPU en het standaardaantal werkrollen is 3 (3 workers * 1 vCPU = 3 vCPUs). De Airflow-database wordt uitgevoerd in een Cloud SQL-instantie met behulp van het machinetype db-n1-standard-2 en voor het uitvoeren van de Airflow-webserver wordt composer-n1-webserver-2 gebruikt.

Als dit een ontwikkelomgeving is die u voor 25% van 1 maand (182 uur per maand) uitvoert met 6,5 GB aan uitgaand verkeer, zijn de totale maandelijkse kosten van Cloud Composer voor deze omgeving:

ResourceTotale kosten
Databasekernuren$ 45,66
Webkernuren$ 26,91
Web- en databaseopslag$ 2,05
Uitgaand netwerkverkeer$ 1,44
Totale kosten Cloud Composer$ 76,06

Deze kosten komen bovenop de kosten van Cloud Storage en Compute Engine voor de GKE-nodes gebruikt voor DAG-opslag, de werkrollen en de planner.

U kunt de prijscalculator voor Google Cloud gebruiken om de kosten van deze werkrollen te schatten.