Quota en limieten

Builds

Elk Google Cloud Platform-project heeft een quotum waarmee tien builds tegelijk kunnen worden uitgevoerd. Wanneer dit quotum is verbruikt, worden aanvragen voor extra builds in de wachtrij geplaatst en serieel verwerkt nadat de actieve build is voltooid. Er kan een oneindig aantal builds in de wachtrij worden geplaatst.

Cloud Build kan van tijd tot tijd meer dan tien gelijktijdige builds per project toestaan, maar gebruikers kunnen niet van dit gedrag uitgaan en moeten hun gebruik ontwerpen binnen de quotumlimiet van tien gelijktijdige builds per project. Google kan deze beperking op elk gewenst moment wijzigen.

Ga naar de pagina over het bekijken van al uw projectquota voor informatie over het quotagebruik en de limieten voor uw projecten.

Triggers

Een buildtrigger geeft Cloud Build opdracht om uw bron automatisch te (her)ontwerpen telkens wanneer wijzigingen worden gepusht naar de bron van de build. U kunt tot driehonderd buildtriggers per GCP-project maken.

GitHub-opslagplaatsen

Als u een build van een GitHub-opslagplaats in activeert Cloud Build, mag de GitHub-opslagplaats maximaal 200 MB groot zijn.

Was deze pagina nuttig? Laat ons weten hoe goed we u hebben geholpen:

Feedback verzenden over...

Cloud Build Documentation