VerifyOption

Specifies the manner in which the build should be verified, if at all.

Enums
NOT_VERIFIED Not a verifiable build. (default)
VERIFIED Verified build.
Bu sayfayı yararlı buldunuz mu? Lütfen görüşünüzü bildirin:

Şunun hakkında geri bildirim gönderin...

Cloud Build Documentation