Menü

En iyi fikirler dalga dalga yayılır

2018'de, küresel çapta kaynaklara olan talep, dünyamızın bir yıl içinde karşılayabileceğinden 1,7 kat fazlaydı. Bu oranın daha da artması bekleniyor.1 Google Cloud ve SAP, sürdürülebilir bir gelecek için bir sosyal girişimcilik yarışmasına ev sahipliği yaparak bu zorluğun üstesinden gelmek amacıyla birlikte çalışıyor.

Lokomotif resim

4,5 trilyon dolarlık fikir

Ellen MacArthur Foundation'a göre döngüsel ekonomi; ekonomik büyümeyi, sosyal refahı ve sürdürülebilirliği destekleyen bir sistem. Döngüsel ekonomi, 2030'a kadar 4,5 trilyon ABD doları tutarında yeni ekonomik çıktı üretilmesine yardımcı olabilir.2

Kirlilik

Atık ve kirliliği önleme

Ürünlerin Korunması

Ürün ve malzemelerin kullanılabilirliğini koruma

Doğal sistemi yenileme

Doğal sistemleri yenileme

Döngüsel ekonomi

2030'da döngüsel ekonomi hedefi

Birleşmiş Milletler, 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) içeren 2030 ajandasını 2015 yılında belirlemişti. Her hedef, insanların ve gezegenin refah düzeyini yükseltmeye yönelik çözüm önerileri sunuyor. Yarışmamız, çevre dostu işler kurma, kaynakların yeniden üretimini teşvik etme ve döngüsel ekonomiyi 2030'a kadar oluşturma hedeflerini içeren SKH 12: Sorumlu Tüketim ve Üretim maddesine odaklanıyor.

Yarışma

Sürdürülebilir bir ekonomi geliştirmek için hem Google Cloud hem de SAP çözümlerinden yararlanan, gelir getiren bir fikir önerisi sunun.

Ödül

Beş finalistten dördüne şu ödüller verilir:

Finalistlerden büyük ödülü kazanan şu avantajlardan yararlanır:

Kullanılacak araçlar

Değerlendirmeye uygun olmak için başvuru sahipleri aşağıdaki listeden en az bir Google Cloud ve bir SAP çözümü kullanmak zorundaydı:

Google Cloud logosu
SAP logosu

Önemli tarihler

23 Ocak

Davos'ta düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda yarışma başladı

17 Mart

Başvuru gönderme süresi, Pasifik Saatiyle 23:59'da sona erdi

9 - 12 Nisan

Finalistler, büyük ödül için yarışacakları hackathon'a katılmak üzere Google Cloud Next San Francisco'ya gitti

7 Mayıs

Büyük ödülün kazananı SAP Sapphire'da açıklandı

2030 Döngüsel Ekonomi yarışması sona erdi ve finalistler bilgilendirildi. Yarışmaya katıldığınız ve döngüsel bir ekonomi geliştirme konusundaki desteğiniz için teşekkür ederiz.

Confetti Trophy

Finalistlerle tanışın!

2030 Döngüsel Ekonomi yarışmasına katılan, döngüsel bir ekonomi geliştirmek için hem Google Cloud'u hem de SAP teknolojisini kullanarak çözümler üreten beş finalisti tebrik ederiz. Finalistler ve girişimleri hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.


Dysmus Kisilu

Dysmus Kisilu

Solar Freeze

Yemek Atıkları ve Yenilenebilir Enerji

Dysmus Kisilu, Kenya'daki kırsal topluluklara yenilenebilir enerji çözümleri sağlama konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Solar Freeze'in kurucusu. Dysmus aynı zamanda 18-29 yaş arası gençlere, özellikle tarım sektörüne uygun yenilenebilir enerji çözümlerinin kullanımı, bakımı ve onarımı konusunda danışmanlık sağlayarak Afrika'daki yenilenebilir enerji çözümlerinin yeni nesillerine öncü olmayı hedefleyen Solar Freeze kapsamındaki "Bilgi herkesin hakkı" girişiminin de lideri. 2016 yılından bu yana Dysmus, tarımsal verimi %150'nin üzerinde artırmak için 3.000 küçük ölçekli çiftçi ile çalıştı.

Michael Groves

Michael Groves

Topolytics

Endüstriyel Atık

Michael Groves, havadan ve uydu ile dünya gözlemi alanında doktora sahibi ve çevre yönetimi ile sürdürülebilirlik raporlaması konusunda 20 yıldan fazla deneyime sahip bir coğrafya uzmanı. İskoçya'da bulunan ve dünyadaki ticari ve endüstriyel atık malzemelerden en iyi şekilde yararlanmak için veri bilimi ve makine öğrenimi çözümlerini kullanan bir teknoloji şirketi olan Topolytics'in kurucusu. Ellen MacArthur Vakfı, Topolytics'i küresel sürdürülebilir ekonomi alanında yeniliklere imza atan bir şirket (CE100) olarak tanıtır. Cleantech Group, Topolytics'i öncü bir "akıllı atık" şirketi olarak görür.

Patrick Peter

Patrick Peter

Circunomics

E-Atık

Kârlı bir pil yan sanayisi oluşturarak değerli pil kaynaklarının israfını önemli ölçüde azaltmak, sürdürülebilir ekonominin en büyük zorluklarından biri. Patrick Peter, bunu aşmak için Almanya merkezli bir e-atık şirketi olan Circunomics'i kurdu Patrick, işletme yönetimi alanında doktora adayı bir baba ve Frankfurt Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisans Programı mezunu.

Jasmine Crowe

Jasmine Crowe

Goodr

Gıda Atığı

Jasmine Crowe, sorunları teker teker ele alarak dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için çalışan bir HBCU mezunu. 2017 yılının Ocak ayında, açlığı ortadan kaldırma ve yiyecek israfını azaltma hedefiyle, Amerika Birleşik Devletleri merkezli, teknoloji destekli bir sürdürülebilir gıda atık yönetimi şirketi olan Goodr'ı kurdu. Jasmine’in yönetimi altında Goodr şirketi şu ana kadar yaklaşık dokuz yüz bin kilogramdan fazla gıdanın çöpe atılmasını engelledi. Goodr, Atlanta’nın Hartsfield Jackson Havaalanı, NFL, Georgia Dünya Kongre Merkezi, MetLife ve daha birçok firmaya hizmet sunmaya devam ediyor.

Ann Runnel

Ann Runnel

Reverse Resources

Tekstil Atıkları

Döngüsel ekonomiye duyduğu tutkuyla yola çıkan Ann, pazar lideri büyük şirketlerin temelde sürdürülebilir uygulamalara geçmesine yardımcı olacak ticari teşvikler ve sistemli çözümler aramaya başladı. Ann ve ekibi, 10 yıl süren araştırmalardan ve Estonya merkezli Reverse Resources firmasını beş yıl yönettikten sonra, moda sektöründe tekstil üretim atıklarını yeni bir kaynağa dönüştürmeye yardımcı olan bir iş modeli ve sistemi geliştirdi.

Jüriyle tanışın

Teknoloji, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir ekonomi alanlarında uzman kişiler, sektörler arası hakem heyeti, deneyimlerinden yararlanarak ve değerlendirme kriterlerini göz önünde bulundurarak yarışmanın beş finalistini seçti. Döngüsel Ekonomi 2030 hackathon'u sonrasında jüri, büyük ödülü kazananı seçmek için yeniden toplanacak.

Alison Wagonfeld

Alison Wagonfeld

Chief Marketing Officer, Google Cloud

Alicia Tillman

Alicia Tillman

Küresel Pazarlama Kurulu Başkanı, SAP

Kate Brandt

Kate Brandt

Google Sustainability Officer, Google

Daniel Schmid

Daniel Schmid

Sürdürülebilirlik Kurulu Başkanı, SAP

Fatou Ndoye

Fatou Ndoye

Başkan Yardımcısı, BM Çevre Programı

Claire Melamed

Claire Melamed

Yönetim Kurulu Başkanı, Sürdürülebilir Kalkınma Verileri için Küresel Ortaklık

Andrew Morlet

Andrew Morlet

Yönetim Kurulu Başkanı, Ellen MacArthur Vakfı

Kriterlerimiz

Özgün fikir

Özgün fikir

En önemli kriterimiz yaratıcılıktı. Kaynak ve enerjinin verimli kullanımından sürdürülebilir altyapı ve çevre dostu işler oluşturmaya uzanan küresel ekonomi unsurlarından herhangi birini etkileyebilecek yeni fikirler görmek istedik.

İş modeli

Uygulanabilir iş modeli

Konuyu temel yönleriyle ele alan bilgiler istedik. Sorunu tanımlayan, çözüm önerisi getiren ve gelir üretme konusunda net bir yeterlilik sunan, iyi araştırılmış bir teklif bekledik.

Potansiyel etki

Potansiyel etki

Katılımcılardan, sundukları fikir ve modellerin sürdürülebilir ekonomiyi nasıl geliştireceğini ve 2030 yılına kadar Döngüsel Geliştirme Hedefimizin 12 maddesine uymamıza nasıl yardımcı olacağını belirterek, sürdürülebilir bir dünyayla ilgili vizyonlarını paylaşmalarını istedik.

Teknik yenilik

Teknik yenilik

Başvuru sahipleri fikirlerini Google Cloud ve SAP ile sentezledi ve ölçeklendirdi; vizyonlarına ulaşmak için veri analizi, makine öğrenimi ve/veya tedarik zinciri yönetimi araçlarını nasıl kullanmayı planladıklarını ana hatlarıyla belirtti.

İlham alın

#circular2030 etiketini kullanarak haberi duyurun ve fikrinizi paylaşın

The Best Run SAP

SAP müşterileri, gergedanları koruma altına almanın yeniden değerlendirilmesinden mobil bankacılık olanaklarının Latin Amerika'daki kırsal kesimlere ulaştırılmasına uzanan global çaplı zorlukları yenilikçi teknolojiyle aşıyor.

Daha fazla bilgi

Google'da Sürdürülebilirlik

Google'ın, döngüsel ekonomi yatırımlarından tedarik zincirlerini sorumluluk çerçevesinde oluşturmaya kadar her alanda sürdürülebilirliği nasıl desteklediğini görün.

Daha fazla bilgi