Quota en limieten

Op deze pagina staan de quota en limieten voor Certificate Authority Service.

Resourcelimieten

Voor CA Service gelden de volgende gebruikslimieten:

Resourcelimiet Eenheid Waarde
CA's in behandeling per locatie per project 100
CA's met door services beheerde resources per project 1024

Een certificeringsinstantie (CA) die 'in behandeling' is, is een ondergeschikte CA die al wel is gemaakt, maar nog niet is geactiveerd. Daarom heeft deze CA de status PENDING_ACTIVATION.

Verzoekquota

De volgende verzoekquota zijn van toepassing op CA Service-verzoeken:

Verzoek Eenheid Maximaal aantal verzoeken per seconde
CreateCertificate (Enterprise Tier) per certificeringsinstantie (CA) 7
CreateCertificate (DevOps Tier) per certificeringsinstantie (CA) 25
CreateCertificateAuthority per locatie per project 10
ListCertificates per locatie per project 10
Alle overige mutatieverzoeken per locatie per project 40
Alle verzoeken per locatie per project 400

Quotumverhogingen

Als u een quotum voor CA Service wilt verhogen, kunt u via de Google Cloud Console een quotumverhoging aanvragen. Zie Een hoger quotum aanvragen voor meer informatie.