İstekler Gönderme

Bu konu altında, Google Cloud Billing API'ye basit birkaç istek gönderme anlatılmaktadır.

Yöntemlerin tam listesi için REST veya RPC referans belgelerini inceleyin.

Başlamadan önce

 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Cloud project.

  Go to the project selector page

 3. Projeniz için faturalandırmanın etkinleştirildiğinden emin olun.

  Faturalandırmayı etkinleştirmeyi öğren

 4. Enable the Cloud Billing API.

  Enable the API

 5. Set up authentication:
  1. In the Cloud Console, go to the Create service account key page.

   Go to the Create Service Account Key page
  2. From the Service account list, select New service account.
  3. In the Service account name field, enter a name.
  4. From the Role list, select Project > Owner.

   Note: The Role field authorizes your service account to access resources. You can view and change this field later by using the Cloud Console. If you are developing a production app, specify more granular permissions than Project > Owner. For more information, see granting roles to service accounts.
  5. Click Create. A JSON file that contains your key downloads to your computer.
 6. Set the environment variable GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS to the path of the JSON file that contains your service account key. This variable only applies to your current shell session, so if you open a new session, set the variable again.

Faturalandırma hesaplarının listesini alma

Tüm faturalandırma hesaplarını (REST, RPC) listelemek için gereken API yöntemi, zorunlu parametreleri olmadığından API'deki en basit yöntemdir. Bu nedenle başlamak için uygun yerdir. Bu yöntem, görüntüleme izninizin olduğu tüm faturalandırma hesaplarını basitçe döndürür.

Protokol

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/billingAccounts

Java

  ListBillingAccountsResponse result = service.billingAccounts().list().execute();

Belli bir faturalandırma hesabını alma

Belirli bir faturalandırma hesabını (REST, RPC) almak için faturalandırma hesabı kimliğini bilmeniz gerekir. Burada örnek kimlik olarak 012345-567890-ABCDEF kullanılmıştır.

Protokol

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/billingAccounts/012345-567890-ABCDEF

Java

  BillingAccount result = service.billingAccounts()
    .get("billingAccounts/00C5EA-61187E-D842F2").execute();

Bir projede faturalandırmayı etkinleştirme

Bir projede faturalandırmayı etkinleştirmek amacıyla projeyi mevcut bir faturalandırma hesabıyla (REST, RPC) ilişkilendirmek için API'yi çağırmanız gerekir. Aşağıdaki örnek kod, tokyo-rain-123 projesini 012345-567890-ABCDEF faturalandırma hesabıyla ilişkilendirir. billingAccountName hesabı boş olarak ayarlanarak, aynı API yöntemi rastlantısal şekilde bir projede faturalandırmayı devre dışı bırakmak için kullanılabilir.

Protokol

PUT https://cloudbilling.googleapis.com/v1/projects/tokyo-rain-123/billingInfo

{
 "billingAccountName": "billingAccounts/012345-567890-ABCDEF"
}

Java

  service.projects().updateBillingInfo(
      "projects/tokyo-rain-123",
      new ProjectBillingInfo().setBillingAccountName("billingAccounts/012345-567890-ABCDEF"))
    .execute();

Temizleme

 1. In the Cloud Console, go to the Manage resources page.

  Go to the Manage resources page

 2. In the project list, select the project that you want to delete and then click Delete .
 3. In the dialog, type the project ID and then click Shut down to delete the project.