Verzoeken verzenden

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u enkele eenvoudige verzoeken kunt verzenden naar de Google Cloud Billing API.

Zie de REST- of RPC-referentiedocumentatie voor een volledige lijst met methoden.

Voordat u begint

 1. Sign in to your Google Account.

  If you don't already have one, sign up for a new account.

 2. In the Cloud Console, on the project selector page, select or create a Cloud project.

  Go to the project selector page

 3. Zorg dat facturering is ingeschakeld voor uw project.

  Meer informatie over het inschakelen van facturering

 4. Enable the Cloud Billing API.

  Enable the API

 5. Set up authentication:
  1. In the Cloud Console, go to the Create service account key page.

   Go to the Create Service Account Key page
  2. From the Service account list, select New service account.
  3. In the Service account name field, enter a name.
  4. From the Role list, select Project > Owner.

  5. Click Create. A JSON file that contains your key downloads to your computer.
 6. Set the environment variable GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS to the path of the JSON file that contains your service account key. This variable only applies to your current shell session, so if you open a new session, set the variable again.

Een lijst met factureringsaccounts ophalen

De API-methode om alle factureringsaccounts weer te geven (REST, RPC) is de eenvoudigste methode in de API, omdat deze geen verplichte parameters heeft. Dit is dus een goede methode om mee te starten. De methode retourneert eenvoudigweg alle factureringsaccounts die u mag bekijken.

Protocol

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/billingAccounts

Java

  ListBillingAccountsResponse result = service.billingAccounts().list().execute();

Een bepaald factureringsaccount ophalen

Als u een bepaald factureringsaccount (REST, RPC) wilt ophalen, moet u de ID van het factureringsaccount weten. In dit voorbeeld wordt de voorbeeld-ID 012345-567890-ABCDEF gebruikt.

Protocol

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/billingAccounts/012345-567890-ABCDEF

Java

  BillingAccount result = service.billingAccounts()
    .get("billingAccounts/00C5EA-61187E-D842F2").execute();

Facturering voor een project inschakelen

Als u de facturering voor een project wilt inschakelen, moet u de API aanroepen om het project te koppelen aan een bestaand factureringsaccount (REST, RPC). De volgende voorbeeldcode koppelt project tokyo-rain-123 aan factureringsaccount 012345-567890-ABCDEF. Dezelfde API-methode kan overigens ook worden gebruikt om de facturering van een project uit te schakelen, door billingAccountName als leeg in te stellen.

Protocol

PUT https://cloudbilling.googleapis.com/v1/projects/tokyo-rain-123/billingInfo

{
 "billingAccountName": "billingAccounts/012345-567890-ABCDEF"
}

Java

  service.projects().updateBillingInfo(
      "projects/tokyo-rain-123",
      new ProjectBillingInfo().setBillingAccountName("billingAccounts/012345-567890-ABCDEF"))
    .execute();

Opschonen

 1. In the Cloud Console, go to the Manage resources page.

  Go to the Manage resources page

 2. In the project list, select the project that you want to delete and then click Delete .
 3. In the dialog, type the project ID and then click Shut down to delete the project.