Türkçe, 15 Ocak 2021’den itibaren cloud.google.com'da artık desteklenmeyecek.

Ön koşullar

İlk istemci uygulamanızı kodlamaya başlamadan önce, henüz yapmadıysanız yapmanız gereken birkaç şey vardır.

Google Cloud Platform Console'daki faturalandırma özelliklerini deneyin

Bu API belgesinde, Google Cloud Platform'u daha önce kullandığınız ve Google Cloud Platform Console'daki faturalandırma özellikleri ile kavramlarına aşina olduğunuz varsayılır.

Faturalandırma hesapları ve projeler gibi kavramlarla ilgili henüz bilginiz yoksa koda başlamadan önce kullanıcı arayüzünü deneyin.

REST ile ilgili temel bilgileri öğrenin

API'yi çağırmanın iki yolu vardır:

İstemci kitaplıklarını kullanmamayı tercih ederseniz REST ile ilgili temel bilgileri öğrenmeniz gerekir.

REST, veri isteme ve değiştirmeye kullanışlı ve tutarlı yaklaşım sağlayan bir yazılım mimarisi stilidir.

REST terimi, "Representational State Transfer"in (Temsili Durum Aktarımı) kısaltmasıdır. Google API'leri bağlamında, Google tarafından saklanan verilerin temsillerini almak ve değiştirmek için HTTP fiillerini kullanma anlamına gelir.

RESTful bir sistemde, kaynaklar bir veri deposunda saklanır. Bir istemci, sunucunun belirli bir işlemi (ör. kaynak oluşturma, alma, güncelleme veya silme) gerçekleştirmesi için istek gönderir. Sunucu, işlemi gerçekleştirir ve yanıt gönderir. Bu yanıt genelde belirtilen kaynağın bir temsili biçimindedir.

Google'ın RESTful API'lerinde istemci, HTTP fiili kullanarak (ör. POST, GET, PUT veya DELETE) bir işlem belirtir. Aşağıdaki biçimde yer alan küresel olarak benzersiz bir URI ile kaynak belirtir:

https://www.googleapis.com/apiName/apiVersion/resourcePath?parameters

Tüm API kaynaklarının HTTP tarafından erişilebilen benzersiz URI'ları olduğu için REST, veri önbelleğe almayı etkinleştirir ve web'deki dağıtılan altyapıyla birlikte çalışmak üzere optimize edilmiştir.

HTTP 1.1 standartları belgelerindeki yöntem tanımlarını yararlı bulabilirsiniz. Bu tanımlar, GET, POST, PUT ve DELETE özelliklerini içerir.

Google Cloud Billing API'de REST

Google Cloud Billing API işlemleri doğrudan REST HTTP fiilleriyle eşleşir.

Google Cloud Billing API URI'ları için belirli biçimler şu şekildedir:

https://www.googleapis.com/billing/v1/resourcePath?parameters

API'deki desteklenen her işlem için kullanılan URI'ların eksiksiz kümesi, Google Cloud Billing API referans belgelerinde (REST, RPC) özetlenmiştir.

JSON ile ilgili temel bilgileri öğrenin

Google Cloud Billing API, verileri JSON biçiminde döndürür.

JSON (JavaScript Object Notation [JavaScript Nesne Gösterimi]), rastgele veri yapılarının basit metin temsilini sağlayan yaygın, dilden bağımsız bir veri biçimidir. Daha fazla bilgi için json.org adresine bakın.