Vereisten

Voordat u kunt beginnen met het schrijven van code voor uw eerste client-app, zijn er enkele zaken die u moet doen, als u dit nog niet heeft gedaan.

De factureringsfuncties in de Google Cloud Platform Console uitproberen

In deze API-documentatie gaan we ervan uit dat u Google Cloud Platform gebruikt en dat u bekend bent met de factureringsfuncties en -concepten in de Google Cloud Platform Console.

Als u nog niet vertrouwd bent met concepten zoals factureringsaccounts en -projecten, raden we u aan om de gebruikersinterface uit te proberen voordat u begint met het schrijven van code.

De basisprincipes van REST leren

Er zijn twee manieren om de API aan te roepen:

Als u besluit om geen clientbibliotheken te gebruiken, moet u de basisprincipes van REST begrijpen.

REST is een stijl voor softwarearchitectuur, met een gemakkelijke en consistente benadering om gegevens aan te vragen en te wijzigen.

De term REST is een afkorting voor 'Representational State Transfer'. In de context van Google API's verwijst het naar het gebruik van HTTP-methoden om weergaven van door Google opgeslagen gegevens op te halen en te wijzigen.

In een RESTful-systeem worden resources opgeslagen in een gegevensopslag. Een client verzendt een verzoek naar de server om een bepaalde actie uit te voeren (zoals het maken, ophalen, updaten of verwijderen van een resource) en de server voert de actie uit en verzendt een reactie, vaak in de vorm van een weergave van de opgegeven resource.

In de RESTful-API's van Google geeft de client een actie op met een HTTP-methode zoals POST, GET, PUT of DELETE. De resource wordt opgegeven met een wereldwijd unieke URI die de volgende vorm heeft:

https://www.googleapis.com/apiName/apiVersion/resourcePath?parameters

Omdat alle API-resources unieke HTTP-toegankelijke URI's hebben, maakt REST het mogelijk om gegevens in cachegeheugen op te slaan en is het geoptimaliseerd om te werken met de gedistribueerde infrastructuur van het internet.

Mogelijk vindt u de methodedefinities in de documentatie met HTTP 1.1-standaarden nuttig. Deze bevatten specificaties voor GET, POST, PUT en DELETE.

REST in de Google Cloud Billing API

De bewerkingen van de Google Cloud Billing API worden rechtstreeks toegewezen aan REST HTTP-methoden.

De specifieke indelingen voor URI's van Google Cloud Billing API zijn:

https://www.googleapis.com/billing/v1/resourcePath?parameters

Een overzicht van de volledige verzameling URI's die voor elke ondersteunde bewerking in de API wordt gebruikt, is terug te vinden in de referentiedocumenten voor Google Cloud Billing API (REST, RPC).

De basisprincipes van JSON leren

De Google Cloud Billing API retourneert gegevens in JSON-indeling.

JSON (JavaScript Object Notation) is een veelgebruikte, taalonafhankelijke gegevensindeling met een eenvoudige tekstweergave van willekeurige gegevensstructuren. Zie json.org voor meer informatie.