Google Cloud Platform Fiyatlandırma Bilgilerini Edinme

Bu sayfada, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmek için Cloud Billing Catalog API'nin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir:

 • Her bir hizmetle ilgili meta veriler dahil tüm genel hizmetlerin bir listesini alma.
 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere bir hizmetteki tüm genel STB'lerin listesini alma:
  • STB'nin okunabilir açıklaması.
  • STB'nin genel fiyatlandırması.
  • STB'nin satın alınabileceği bölgeler.
  • STB ile ilgili kategorilendirme verileri.

Başlamadan önce

Cloud Billing Catalog API'yi çağırmak için API Anahtarı gerekir. API Anahtarları hakkında ayrıntılı bilgiyi API Anahtarlarını Kullanma bölümünde bulabilirsiniz.

Katalogdaki genel hizmetleri listeleme

Bu adımda, her bir hizmetle ilgili meta veriler dahil tüm genel hizmetlerin bir listesini alırsınız.

API

Aşağıdaki kod snippet'i, katalogdaki tüm genel hizmetleri listeler:

İstek:

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/services?key=API_KEY

Yanıt:

{
 "services": [
  {
   "name": "[SERVICE_NAME]",
   "serviceId": "[SERVICE_ID]",
   "displayName": "[DISPLAY_NAME]",
  },
  [...]
 ]
}

Şurada:

 • [SERVICE_NAME], hizmet için kaynak adı.
 • [SERVICE_ID], hizmet için tanımlayıcı.
 • [DISPLAY_NAME], hizmetin okunabilir görünen adı.

Bir hizmetin STB listesini alma

API

Aşağıdaki kod snippet'i, belirtilen hizmet için katalogdaki tüm STB'leri listeler:

İstek:

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/services/SERVICE_ID/skus?key=API_KEY

Şurada:

 • SERVICE_ID, üst hizmetin tanımlayıcısı.

Yanıt:

{
 "skus": [
  {
    "name": "[SKU_NAME]",
    "skuId": "[SKU_ID]",
    "description": "[SKU_DESCRIPTION]",
    "category": {
      "serviceDisplayName": "[SVC_DISPLAY_NAME]",
      "resourceFamily": "[FAMILY]",
      "resourceGroup": "[GROUP]",
      "usageType": "[USAGE]",
    },
    "serviceRegions": [
     "[REGION]"
    ],
    "pricingInfo": [
     {
       "effectiveTime": "[TIME]",
       "summary": "[SUMMARY]",
       "pricingExpression": {
         "usageUnit": "[UNIT]",
         "usageUnitDescription": "[UNIT_DESCRIPTION]",
         "displayQuantity": [DISPLAY_QUANTITY],
         "tieredRates": [
          {
            "startUsageAmount": [START_AMOUNT],
            "unitPrice": {
              "currencyCode": "[CURRENCY_CODE]",
              "units": [UNITS],
              "nanos": [NANOS],
            },
          }
         ],
       },
       "aggregationInfo": {
         "aggregationLevel": enum("[AGGREGATION_LEVEL]"),
         "aggregationInterval": enum("[AGGREGATION_INTERVAL]"),
         "aggregationCount": [AGGREGATION_COUNT],
       },
       "currencyConversionRate": [CONVERSION_RATE],
     }
    ],
    "serviceProviderName": "[SERVICE_PROVIDER]",
  }
 ]
}

Şurada:

 • [SKU_NAME], STB'nin services/{SERVICE_ID}/skus/{SKU_ID} şeklindeki kaynak adı.
 • [SKU_ID], STB için benzersiz tanımlayıcı.
 • [SKU_DESCRIPTION], STB'nin okunabilir bir açıklaması.
 • [SVC_DISPLAY_NAME], STB'nin ait olduğu hizmetin görünen adı.
 • [FAMILY], STB'nin belirttiği ürün türü. Örneğin, "Compute", "Storage", "Network" vb.
 • [GROUP], ilgili STB'ler için grup sınıflandırması. Örneğin, "RAM", "GPU", "Prediction" vb.
 • [USAGE], STB'nin nasıl tüketildiğini gösterir. Örneğin, "OnDemand", "Preemptible", "Commit1Mo", "Commit1Yr" vb.
 • [REGION], STB'nin sunulduğu hizmet bölgelerinin listesi. Örneğin, "asia-east1".
 • [TIME], fiyatlandırmanın etkinleşme zamanını 2014-10-02T15:01:23.045123456Z şeklinde temsil eden bir zaman damgası.
 • [SUMMARY], fiyatlandırma bilgilerinin okunabilir bir özeti.
 • [UNIT], fiyatlandırma için belirlenen kullanım biriminin kısaltması. Örneğin, "GiBy" şeklindeki usageUnit, kullanımın "Gibibayt" olarak belirtildiği anlamına gelir.
 • [UNIT_DESCRIPTION], okunabilir şekildeki kullanım birimi, örneğin "Gibibayt".
 • [DISPLAY_QUANTITY], fiyatlandırma bilgilerini görüntülemek için önerilen birim miktarı. Fiyatlandırma bilgilerini görüntülerken, (unitPrice * displayQuantity) per displayQuantity usageUnit şeklinde görüntülenmesi önerilir. Bu alan fiyatlandırma formülünü etkilemez, yalnızca görüntüleme amaçlıdır. Örneğin unitPrice "0,0001 ABD doları", usageUnit "GB" ve displayQuantity "1.000" ise fiyatlandırma bilgilerinin görüntülenmesi için önerilen yol "1000 GB başına 0,10 ABD doları" şeklindedir.
 • [START_AMOUNT] Kullanım yalnızca bu tutar tüketildikten sonra fiyatlandırılır. Örneğin startUsageAmount değeri 10 ise kullanım ilk 10 usage_units sonrasında aşağıda tanımlanan fiyatla fiyatlandırılır.
 • [CURRENCY_CODE], ISO 4217'de tanımlandığı şekilde üç harfli para birimi kodu.
 • [UNITS], tutarın tam birimi. Örneğin currencyCode "USD" ise 1 birim 1 ABD dolarıdır.
 • [NANOS], tutarın nano (10^-9) birimlerinin sayısı. Değer -999.999.999 ile +999.999.999 (başlangıç ve bitiş değerleri dahil) arasında olmalıdır. Units değeri pozitifse nanos değeri pozitif veya sıfır olmalıdır. Units değeri sıfırsa nanos değeri pozitif, sıfır veya negatif olabilir. Units değeri negatifse nanos değeri negatif veya sıfır olmalıdır. Örneğin $-1,75 units=-1 ve nanos=-750,000,000 olarak ifade edilir.
 • [AGGREGATION_LEVEL], maliyeti hesaplamak için kullanımın toplandığı düzey. Geçerli değerler ACCOUNT, PROJECT ve AGGREGATION_LEVEL_UNSPECIFIED şeklindedir.
 • [AGGREGATION_INTERVAL], maliyeti hesaplamak için kullanımın toplandığı aralık. Geçerli değerler DAILY, MONTHY ve AGGREGATION_INTERVAL_UNSPECIFIED şeklindedir.
 • [AGGREGATION_COUNT] toplama aralığı sayısını belirtir. Örneğin aggregationLevel "DAILY" ve aggregationCount 14 ise toplama 14 güne yayılır.
 • [CONVERSION_RATE], ABD dolarından istekte belirtilen para birimine dönüştürme için dönüşüm oranı. Para birimi belirtilmemişse varsayılan değer 1,0 olur.
 • [SERVICE_PROVIDER] servis sağlayıcıyı tanımlar. Google Cloud Platform'daki birinci taraf hizmetler için "Google" şeklindedir.