Informatie over Google Cloud Platform-prijzen

Op deze pagina ziet u hoe u de Cloud Billing Catalog API gebruikt om:

 • Een lijst weer te geven van alle openbare services, inclusief relevante metadata over elke service.
 • Een lijst weer te geven van alle openbare SKU's van een service, inclusief:
  • Een door mensen leesbare beschrijving van de SKU.
  • De openbare prijs van de SKU.
  • De regio's waar de SKU te koop is.
  • Categorisatiegegevens over de SKU.

Voordat u begint

Voor het aanroepen van de Cloud Billing Catalog API heeft u een API-sleutel nodig. U kunt meer informatie over API-sleutels vinden in API-sleutels gebruiken.

Lijst van openbare services uit de catalogus

In deze stap krijgt u een lijst van alle openbare services, inclusief relevante metadata over elke service.

API

In het volgende codefragment worden alle openbare services in de catalogus vermeld:

Verzoek:

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/services?key=API_KEY

Reactie:

{
 "services": [
  {
   "name": "[SERVICE_NAME]",
   "serviceId": "[SERVICE_ID]",
   "displayName": "[DISPLAY_NAME]",
  },
  [...]
 ]
}

Waarbij het volgende geldt:

 • [SERVICE_NAME] is de resourcenaam voor de service.
 • [SERVICE_ID] is de ID voor de service.
 • [DISPLAY_NAME] is de voor mensen leesbare weergavenaam voor de service.

De lijst met SKU's voor een service opvragen

API

In het volgende codefragment worden de SKU's in de catalogus voor de opgegeven service vermeld:

Verzoek:

GET https://cloudbilling.googleapis.com/v1/services/SERVICE_ID/skus?key=API_KEY

Waarbij het volgende geldt:

 • SERVICE_ID is de ID van de bovenliggende service.

Reactie:

{
 "skus": [
  {
    "name": "[SKU_NAME]",
    "skuId": "[SKU_ID]",
    "description": "[SKU_DESCRIPTION]",
    "category": {
      "serviceDisplayName": "[SVC_DISPLAY_NAME]",
      "resourceFamily": "[FAMILY]",
      "resourceGroup": "[GROUP]",
      "usageType": "[USAGE]",
    },
    "serviceRegions": [
     "[REGION]"
    ],
    "pricingInfo": [
     {
       "effectiveTime": "[TIME]",
       "summary": "[SUMMARY]",
       "pricingExpression": {
         "usageUnit": "[UNIT]",
         "usageUnitDescription": "[UNIT_DESCRIPTION]",
         "displayQuantity": [DISPLAY_QUANTITY],
         "tieredRates": [
          {
            "startUsageAmount": [START_AMOUNT],
            "unitPrice": {
              "currencyCode": "[CURRENCY_CODE]",
              "units": [UNITS],
              "nanos": [NANOS],
            },
          }
         ],
       },
       "aggregationInfo": {
         "aggregationLevel": enum("[AGGREGATION_LEVEL]"),
         "aggregationInterval": enum("[AGGREGATION_INTERVAL]"),
         "aggregationCount": [AGGREGATION_COUNT],
       },
       "currencyConversionRate": [CONVERSION_RATE],
     }
    ],
    "serviceProviderName": "[SERVICE_PROVIDER]",
  }
 ]
}

Waarbij het volgende geldt:

 • [SKU_NAME] is de resourcenaam voor de SKU in het formulier services/{SERVICE_ID}/skus/{SKU_ID}.
 • [SKU_ID] is de unieke ID voor de SKU.
 • [SKU_DESCRIPTION] is een voor mensen leesbare beschrijving van de SKU.
 • [SVC_DISPLAY_NAME] is de weergavenaam van de service waartoe de SKU behoort.
 • [FAMILY] is het producttype waarnaar de SKU verwijst. Bijvoorbeeld 'Berekenen', 'Opslag', 'Netwerk', enzovoort.
 • [GROUP] is een groepsclassificatie voor gerelateerde SKU's. Bijvoorbeeld 'RAM', 'GPU', 'Voorspelling', enzovoort.
 • [USAGE] geeft aan hoe de SKU wordt gebruikt. Bijvoorbeeld 'OnDemand', 'Preemptible', 'Commit1Mo', 'Commit1Yr', enzovoort.
 • [REGION] is de lijst met servicegebieden waarin de SKU wordt aangeboden. Bijvoorbeeld 'asia-east1'.
 • [TIME] is een tijdstempel voor het moment waarop deze prijs van kracht is gegaan, met de indeling 2014-10-02T15:01:23.045123456Z.
 • [SUMMARY] is een door mensen leesbare samenvatting van de prijsinformatie.
 • [UNIT] is de korte vorm voor de gebruikseenheid waarin de prijs is uitgedrukt. De usageUnit 'GiBy' betekent bijvoorbeeld dat het gebruik wordt aangeduid in 'Gibibytes'.
 • [UNIT_DESCRIPTION] is de gebruikseenheid in door mensen leesbare vorm, bijvoorbeeld 'Gibibyte'.
 • [DISPLAY_QUANTITY] is de aanbevolen hoeveelheid eenheden voor het weergeven van de prijsinformatie. Bij het weergeven van de prijsinformatie wordt aanbevolen om het volgende te vermelden: (unitPrice * displayQuantity) per displayQuantity usageUnit. Dit veld heeft geen invloed op de prijsformule en dient alleen voor weergavedoeleinden. Als de unitPrice bijvoorbeeld '0,0001 USD' is, de usageUnit 'GB' en de displayQuantity '1000', dan is de aanbevolen manier om de prijsinformatie weer te geven '0,10 USD per 1000 GB'.
 • [START_AMOUNT] Voor het gebruik wordt deze prijs gerekend wanneer dit bedrag eenmaal is gebruikt. Een startUsageAmount van 10 betekent bijvoorbeeld dat het gebruik na de eerste 10 usage_units de hieronder gedefinieerde prijs krijgt.
 • [CURRENCY_CODE] is de drieletterige valutacode zoals gedefinieerd in ISO 4217.
 • [UNITS] is de volledige eenheid van het bedrag. Als currencyCode bijvoorbeeld 'USD' is, is 1 eenheid één Amerikaanse dollar.
 • [NANOS] is het aantal nano-eenheden (10^-9) van het bedrag. De waarde moet tussen -999.999.999 en +999.999.999 liggen. Als eenheden positief zijn, moeten de nano's positief of nul zijn. Als de eenheden nul zijn, kunnen de nano's positief, nul of negatief zijn. Als de eenheden negatief zijn, moeten de nano's negatief of nul zijn. $ -1,75 wordt bijvoorbeeld weergegeven als units=-1 en nanos=-750,000,000.
 • [AGGREGATION_LEVEL] is het niveau waarop het gebruik wordt geaggregeerd om de kosten te berekenen. Geldige waarden zijn ACCOUNT, PROJECT en AGGREGATION_LEVEL_UNSPECIFIED.
 • [AGGREGATION_INTERVAL] is het interval waarmee het gebruik wordt geaggregeerd om de kosten te berekenen. Geldige waarden zijn DAILY, MONTHY en AGGREGATION_INTERVAL_UNSPECIFIED.
 • [AGGREGATION_COUNT] is het aantal intervallen dat moet worden geaggregeerd. Als aggregationLevel bijvoorbeeld 'DAILY' is en aggregationCount 14, is de geaggregeerde waarde meer dan 14 dagen.
 • [CONVERSION_RATE] is de wisselkoers voor valutaconversie, van USD naar de valuta die is opgegeven in het verzoek. Als de valuta niet is opgegeven, is dit standaard 1.0.
 • [SERVICE_PROVIDER] dient ter identificatie van de serviceprovider. Voor Google-services in Google Cloud Platform is dit 'Google'.