Faturalandırma Verilerini Dosyaya Dışa Aktarma

Ödemelerinizin ayrıntılı bir dökümüne erişmek için günlük kullanımınızı ve maliyet tahminlerini, belirttiğiniz bir Google Cloud Storage paketinde depolanan bir CSV veya JSON dosyasına otomatik olarak aktarabilirsiniz. Ardından, verilere Cloud Storage API, CLI aracı veya Google Cloud Platform Console aracılığıyla erişebilirsiniz.

Kullanım verileri, proje numarası ve kaynak türü ile etiketlenir. Bu verilere kimlerin erişebileceğini kontrol etmek için Cloud Storage paketinizdeki EKL'leri kullanırsınız.

Alternatif olarak, ayrıntılı verileri bir Google BigQuery veri kümesine aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Faturalandırma verilerini BigQuery'ye aktarma sayfasına göz atın.

Bir dosyaya faturalandırma dışa aktarımını etkinleştirme

Faturalandırma dışa aktarımını etkinleştirmek için:

  1. Google Cloud Storage'da zaten bir paket oluşturmadıysanız paket oluşturmanız gerekir. Talimatlar için Depolama Paketleri Oluşturma bölümüne bakın.
  2. Ardından, faturalandırma dışa aktarımını etkinleştirmek için Google Cloud Platform Console'a gidin.
  3. Sol taraftaki menüyü açın ve Faturalandırma öğesini seçin.
  4. Birden fazla faturalandırma hesabınız varsa geçerli projenin faturalandırmasını yönetmek için Bağlı faturalandırma hesabına git'i seçin. Farklı bir faturalandırma hesabı seçmek için Faturalandırma hesaplarını yönet'i seçin.
  5. Faturalandırma dışa aktarımı'nı tıklayın.
  6. Dosya dışa aktarma'yı seçin.
  7. Paket adı için faturalandırma raporlarının dışa aktarılacağı Cloud Storage paketinin adını belirtin. Google Hizmet Hesabı'na bu paket için yazma erişimi verilir.
  8. Rapor ön eki bölümünde, dışa aktarılan raporlar için Cloud Storage nesne adının ön ekini belirtin. Ön eke yıl, ay ve gün eklenir.
  9. Biçim için CSV veya JSON arasından seçim yapın.
  10. Faturalandırma dışa aktarımını etkinleştir'i tıklayın.

Dışa aktarılan faturalandırma dosyasının içeriği

Aşağıdaki tabloda, dışa aktarılan faturalandırma JSON veya CSV dosyasının içeriği açıklanmaktadır. JSON metrik adları önce listelenir; CSV metrik adlarıysa JSON metrik adlarının altında parantez içinde gösterilir.

Metrik Metrik Özellikleri
accountId
(Hesap Kimliği)
Metrik Türü: string
Açıklama: Faturalandırma hesabı kimliği
Örnek: 00D11E-FFCCD9-B44BAE
lineItemId
(Satır Öğesi)
Metrik Türü: string
Açıklama: Belirtilen kaynağın URI'si
Örnek: com.google.cloud/services/compute-engine/ForwardingRuleChargeBase
startTime
(Başlangıç Zamanı)
Metrik Türü: dateTime
Açıklama: Ölçülen dönemin başlama zamanı
Örnek: 2015-04-29T00:00:00-07:00
endTime
(Bitiş Zamanı)
Metrik Türü: dateTime
Açıklama: Ölçülen dönemin bitiş zamanı
Örnek: 2015-04-30T00:00:00-07:00
projectNumber
(Proje Numarası)
Metrik Türü: integer
Açıklama: Proje numarası
Örnek: 333809197194
projectId
(Proje Kimliği)
Metrik Türü: string
Açıklama: Projenin kimliği
Örnek: my-app-project
projectName
(Proje Adı)
Metrik Türü: string
Açıklama: Projenin adı
Örnek: My first app project
projectLabels
(Proje Etiketleri)
Metrik Türü: string
Açıklama: Anahtar-değer çifti olarak döndürülen proje etiketleri. Örneğin, cost-center ve geo etiketleri oluşturduysanız ve bu etiketlerin proje değerleri apac ve my-cost-center ise döndürülen metrikler şu şekildedir:
JSON:
{"geo":"apac","cost-center":"my-cost-center"}
CSV:
geo:apac;cost-center:my-cost-center
Etiketler hakkında daha fazla bilgi için Google Cloud Platform Blogu'nda Google Cloud Platform kaynaklarını düzenlemek için etiketleri kullanma bölümüne bakın.
Ölçümler
measurementId
(Ölçüm)
Metrik Türü: string
Açıklama: Belirtilen kaynağın URI'si
Örnek: com.google.cloud/services/compute-engine/ForwardingRuleChargeBase
sum
(Ölçüm Toplam Tüketimi)
Metrik Türü: integer
Açıklama: Hesaplanan dönem
Örnek: 86400
unit
(Ölçüm Birimleri)
Metrik Türü: string
Açıklama: Dönem ölçüm birimleri
Örnek: seconds
Krediler
creditId
(Kredi)
Metrik Türü: string
Açıklama: Kredi kimliği
Örnek: 008F74-21254F-7E5A81::3WDRCXQ9AHU4FK-81
amount
(Kredi Tutarı)
Metrik Türü: decimal
Açıklama: Hesaplanan kredi tutarı
Örnek: -0.000024
currency
(Kredi Para Birimi)
Metrik Türü: string
Açıklama: Para birimi kodu
Örnek: USD
Maliyet
amount
(Maliyet)
Metrik Türü: decimal
Açıklama: Hesaplanan maliyet
Örnek: 0.59904
currency
(Para Birimi)
Metrik Türü: string
Açıklama: Para birimi kodu
Örnek: USD